You are here

Roskilde Badets lukkeperiode forlænges

Af Carina Deschler, Kommunikation
En række uforudsete opgaver gør det nødvendigt at forlænge den igangværende lukkeperiode i Roskilde Badet til maj. Svømmehallen bliver forsat færdig til tiden, og byggeriet gennemføres indenfor budget.

Årsagerne til forsinkelsen skal findes flere steder. Den væsentligste årsag er, at man har besluttet at fordoble det såkaldte forsinkelsesbassin, som skal opsamle regnvand ved skybrud. Det sker for at fremtidssikre, ikke kun Roskilde Badets grund, men også naboer og området omkring svømmehallen, mod oversvømmelser.

Desuden er der fundet asbest i nogle tilmurede vægge, som man ikke har haft adgang til før end nedrivningen gik i gang. Og sidst men ikke mindst har der vist sig et behov for at få ryddet op i en række teleledninger i jorden og tjekket kloakledningerne på grunden, som bedst kan betale sig at gøre, mens gravearbejdet står på.

Roskilde Badet åbner med samme faciliteter som hidtil den 31. maj 2018 og vil herefter være åben, mens byggeriet af de nye faciliteter står på.

Det ny Roskilde Badet med 50 m. bassin, aktivitetsbassiner, cafe mm. åbner primo 2019.

Dato: 13. December 2017

Senest opdateret:

18. Marts 2019