You are here

Roskilde har fået anonym chatrådgivning for unge

Af Lise Hammershøj, Social, Job & Sundhed
Unge i Roskilde Kommune har nu mulighed for at skrive til en voksen, der gerne vil lytte og prøve at hjælpe, uanset hvad man har af problemer.

Roskilde Kommune åbnede 1. juni kl. 15 en lokal chat på Cyberhus, hvor de 15-25 årige helt anonymt kan chatte med rådgivere fra kommunen. Cyberhus.dk beskrives som et klubhus på nettet. Her kan man chatte med en voksen og få rådgivning i både brevkasser og chat, dele sine tanker i ung-til-ung, lave billeder eller bare hænge ud:

- En af vores vigtigste opgaver er at hjælpe unge mennesker, der er ved at komme forkert ind i voksenlivet. Men ikke alle kan lide at møde op i den fysiske rådgivning, og her er chatmodellen en god indgang, forklarer Morten Gjerskov, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget i Roskilde Kommune.

Det virker allerede
Roskilde Kommunes lokale chatrådgivning har kun været åbent tre torsdage, men betegnes allerede nu som en succes af kommunens rådgivere. Hele 22 unge har nemlig været igennem. De unge ligner Cyperhus’ øvrige brugere: Unge, stille piger, som kæmper med forholdsvis store problemer, som fx vold og selvskade. En del af de unge har fået henvisninger til lokale aktører i Roskilde, som kan hjælpe dem videre, mens andre bliver opfordret til at tale med nogen i deres netværk, lærere, familie eller andre voksne.

Den digitale ungerådgivning, Cyberhus.dk, har eksisteret siden 2004, og seks andre kommuner har et lokalt chatforum. Tanken er, at rådgivere fra den unges egen kommune har bedre mulighed for at hjælpe den unge videre, hvis der er brug for det. De lokale rådgivere ved, hvilke tilbud kommunen har og hvem den unge skal i kontakt med.  

FAKTA

  • Roskilde Kommunes lokale chat på Cyperhus.dk åbner 1. juni kl. 15.
  • Cyperhus.dk har årligt 1,2 mio. sidevisninger fra over 400.000 danske unge.
  • Størstedelen af brugerne på Cyberhus.dk er psykisk sårbare piger mellem 14 og 17 år.
  • Cirka 40 % af de henvendelserne handler om svære problemstillinger som fx selvskade, selvmordstanker, seksuelle overgreb, vold, spiseforstyrrelser eller psykiske lidelser (2014).
  • Cirka 23 % af henvendelserne handler om emner som mobning, ensomhed, sorg og manglende selvværd (2014).

Eksempler på Roskilde Kommunes øvrige tilbud

  • Roskilde Kommunes Unge - og Familiecenter: Åben anonym rådgivning for de 13-23 årige
  • Ungeprojektet: Sundhedscenterets anonyme rådgivning til unge
  • Spottet: Misbrugsrådgivning for unge og deres forældre
  • Headspace: Åben anonym rådgivning
  • Ventilen Roskilde: Et mødested for ensomme unge mellem 15 og 25 år
Dato: 01. Juni 2017

Senest opdateret:

18. Marts 2019