You are here

Roskilde inviteret med i ambitiøst Demensrum

Af Lise Hammershøj, Social, Job & Sundhed
Demensrummet er et netværk af kommuner og eksperter, der skal hjælpe kommunerne med at styrke demenssamarbejdet parterne imellem og bidrage til, at den enkelte kommer i mål med regeringens nationale mål.

Roskilde Kommune har svaret positivt på Demensalliancens henvendelse om medlemskab af det nationale demensrum fra 2017-2019.  Medlemskabet skal hjælpe kommunen med at nå de nationale mål, som udover betegnelsen ’demensvenlig kommune’, indebærer, at flere mennesker med demens skal udredes, ligesom en forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin:

- Jeg synes, det er vigtigt, vi er en del af det stærkeste fællesskab, der findes på det her område, så jeg finder det helt naturligt, at vi er med i Det Nationale Demensrum, siger Morten Gjerskov, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Foruden kvalificeret assistance i at nå målet om at blive en demensvenlig kommune, vil kommunen med medlemskabet af Det Nationale Demensrum opnå:

  • adgang til omfattende netværk og sparring i andre kommuner,
  • adgang til eksperter på demensområdet, som kan hjælpe i forhold til fx boligindretning, kompetenceløft af frontmedarbejdere og strategiudvikling på demensområdet,
  • at både forvaltning og politikere får adgang til en række aktiviteter i Det Nationale Demensrum.

Demens er et fokusområde i Roskilde Kommune. Allerede i dag har kommunen både demenskoordinatorer, lokale demensvejledere og konsulenter med særlig viden om fx pårørende. Kommunens Sundheds- og Omsorgsudvalg har også tidligere bevilget midler til mere demensvenlig indretning af flere plejecentre.

FAKTA

  • Roskilde Kommune har været medlem af Demensalliancen siden januar 2017 med henblik på at blive demensvenlig kommune.
  • Medlemskab i Det Nationale Demensrum koster et årligt kontingent på 50.000 kr.
Dato: 13. Oktober 2017

Senest opdateret:

18. Marts 2019