You are here

Roskilde Kommune bliver medlem af Demensalliancen

Af Lise Hammershøj, Social, Job & Sundhed
Målet er at øge borgernes livskvalitet. Midlet er faglige eksperter, der skal sætte spot på kommunens tilbud til demente og give medarbejderne intensiv sparring.

Over en periode på seks måneder skal faglige eksperter fra FOA, PenSam, Ældre Sagen, Dansk Sygeplejeråd og Ergoterapeutforeningen give intensiv sparring til Roskilde Kommune og derigennem løfte kvaliteten på demensområdet yderligere: 

- Der bliver flere og flere borgere med demens i takt med, at vi lever længere. Demensalliancen skal hjælpe os med at løfte den store udfordring – så den enkelte borger oplever større livskvalitet og bedre pleje. Medlemmerne af Demensalliancen har alle særlig viden og kompetence indenfor området, så jeg ser frem til, at vi bliver udfordret på de løsninger, vi i dag tilbyder vores borgere med demens, siger Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune.

Roskilde Kommune arbejder allerede i dag ud fra ønsket om at levere den bedst mulige service på demensområdet og har både demenskoordinatorer, lokale demensvejledere og konsulenter med særlig viden om fx pårørende. Medlemskabet af Demensalliancen udbygger Roskilde Kommunes eksisterende kommunale, regionale og statslige netværk:

- Medlemskabet falder godt i tråd med visionerne i vores ældrepolitik.  Vi skal gøre, hvad vi kan for at sikre borgere med demens et bedre sygdomsforløb, vi skal støtte de pårørende endnu bedre og endelig skal vi sikre, at vores medarbejdere er uddannet godt nok, udtaler Morten Gjerskov, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget.  

Demensalliancen har seks ambitioner:

 1. Bedre sygdomsforløb for borgere med demens
 2. Bedre støtte til pårørende
 3. Kompetenceløft til det udførende personale
 4. Tilgængeligt og inkluderende lokalsamfund
 5. Flere boliger, som er indrettet til borgere med demens
 6. Understøtte forskning og videndeling

 FAKTA

 • Demensalliancen er en samling organisationer med særlig viden, interesse og kompetence indenfor demens.
 • Organisationerne bag Demensalliancen er FOA, PenSam, Ældre Sagen, Dansk Sygeplejeråd og Ergoterapeutforeningen.
 • Demensalliancens formål er at skabe demensvenlige kommuner
 • Det koster et engangsbeløb på 200.000 kr. at blive medlem af Demensalliancen.
 • 13 kommuner er i dag medlem af alliancen, herunder Aalborg, Aarhus, Køge og Næstved Kommuner. Roskilde bliver den 14. kommune.

Læs om demensindsatsen i Roskilde Kommune

Dato: 13. Januar 2017

Senest opdateret:

11. Marts 2019