You are here

Roskilde Kommune får milliontilskud til dagtilbud

Af Holger Petersen, Skole og Børn
Roskilde Kommune modtager i 2018 og 2019 et tilskud på i alt 2,4 mio. kr. fra Socialministeriet

Tilskud fra Socialministeriet skal blandt andet skal gå til at indføre den styrkede pædagogiske læreplan, som indgår i den ændrede dagtilbudslov, Folketinget vedtog i maj 2018. Læreplanerne blev oprindeligt indført i 2004. I læreplanen skal de pædagogiske medarbejdere beskrive, hvordan de tilrettelægger læringsmiljøer for børnene. 

Alle Tiders Dagtilbud

Læreplanen sætter en fælles retning for det pædagogiske arbejde, og i den nye, styrkede læreplan er der især fokus på leg, nysgerrighed og børnefællesskaber.

Der er også fokus på, at dagtilbuddets arbejde med læreplanen fremover ikke afgrænses til en særlig aktivitet et par timer om formiddagen, men i stedet integreres i hele dagen i dagtilbuddene. Det stiller nye krav til det pædagogiske personale, som derfor nu med tilskuddet kan se frem til et kompetenceløft.

Det vil for ledere og pædagoger ske gennem kortere læringsforløb, som gennemføres i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon - alt sammen under programmet "Alle Tiders Dagtilbud".

Jette Henning, formand for Skole - og Børneudvalget, siger at pengene vil styrke dagtilbudsområdet i Roskilde Kommune.

- Dygtige og engagerede medarbejdere er nøglen til vores målsætning om, at dagtilbuddene skal styrke alle børns trivsel, udvikling og læring. Og med de 2,4 mio. kr. fra Socialministeriet får vi en god støtte til at kvalificere de pædagogiske medarbejdere til at løfte de nye opgaver, der følger med den ændrede dagtilbudslov, siger formanden.

Fakta

Tilskuddet fra Socialministeriet bliver udbetalt i perioden 2018-2019.

Midlerne går til såvel private som selvejende og kommunale dagtilbud, herunder dagplejen.

Dato: 06. September 2018

Senest opdateret:

10. September 2018

Tilføj kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive vist på siden.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at forhindre spam.