You are here

Roskilde omlægger til økologisk landbrug

Af Michael Dahl Nielsen, presse- og kommunikationschef
Roskilde Kommune bidrager nu til den grønne og økologiske omstilling ved at omlægge kommunalt ejede landbrugsarealer til økologi.

Kommunen ejer ti landbrugsjorder på mellem 2 og 20 hektar - som er bortforpagtet.  For fremtiden udbydes jorderne til forpagtning hos økologiske landmænd. Med udgangen af 2017 forpagtes de første seks jorder til økologisk drift.

- Økonomiudvalg har nu besluttet, at kommunens egne jorde overgår til økologi. For i Roskilde mener vi, at økologien er vejen frem. Derfor går vi forrest ved at støtte op om et bæredygtigt landbrug, som leverer sunde fødevarer produceret i balance med vores miljø og natur. De fremtidige generationer i Roskilde Kommune skal også have rent drikkevand i hanen, siger borgmester Joy Mogensen.

Det er planen, at de resterende forpagtningskontrakter også skal overgå til økologi - ved disses udløb i henholdsvis 2018, 2019 og 2021.

I Roskilde Kommunes budget for 2017 er afsat 300.000 kr. årligt til dækning af et eventuelt mindre provenu som følge af, at kommunen fremover stiller krav om økologisk drift ved indgåelse/fornyelse af forpagtningsaftaler vedr. kommunal landbrugsjord.

Formand for Klima- og Miljøudvalget, Jonas Bejer Paludan, er glad for udvalgets beslutning.

- Det er helt sikkert et positivt signal fra kommunens side, at tage den her beslutning. Kommunens jorder er en del af et dyrket areal, som er sårbart. Vi har både udvinding af drikkevand og fjorden at tage hensyn til her i vores kommune. Derfor er den økologiske dyrkningsform helt på sin plads, siger Jonas Paludan.
 

Omlægning tager tid

De økologiske landbrugskontrakter bliver udbudt offentligt og bortforpagtes til højestbydende - dog med en minimumspris på den enkelte kontrakt, der tager højde for kontraktlængde, arealets størrelse og regularitet mv.

Omlægningen fra konventionelt landbrug til økologisk skal så efter forpagtningen foregå i en 2-årig periode, hvor den autoriserede økologiske landmand kan sælge sine afgrøder som omlægningsgrøder og sideløbende modtage offentlige tilskud. Først efter 2 år er der tale om ren økologisk drift. Målet er et helhedsorienteret landbrug, hvor man også tænker på miljøet og naturen. 

Dato: 21. Februar 2017

Senest opdateret:

14. November 2017

Kommentarer

Økologisk drift af forpagtede arealer i kommunen

Det lyder rigtig fint, at man har besluttet at overgå til økologisk drift af kommunens jorde. Jeg er selv øko landmand og ville være interesseret i, at forpagte et areal til dyrkning af øko grøntsager for salg på torvedage til gavn for Roskildes borgere.

mvh Knud Sørensen,

Svar: Økologisk drift af forpagtede arealer i kommunen

Kære Knud
De omtalte arealer har allerede været i udbud, og der er således fundet en forpagter.
Venlig hilsen Morten, Kommunikation

Tilføj kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive vist på siden.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at forhindre spam.