You are here

Roskilde vælger fuld model for elbusser

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
  • Elbusser_pressemoede

    Fra venstre: Tidligere formand for Plan- og Teknikudvalget, Torben Jørgensen, Joy Mogensen, Karim Friis Arfaoui, Dorthe Nøhr Pedersen og Johnny B. Hansen.

Som den første kommune i Danmark har Roskilde valgt at lade alle interne kommunale buslinjer betjene 100 pct. af elbusser. Det besluttede byrådet på dets møde i går aftes.

I Roskilde by indsætter kommunen i samarbejde med Trafikselskabet Movia elbusser på alle ni kommunale buslinjer, som kommunen har fuld beslutningsret over. Det gælder de travle bybusser 201A og 202A samt linjerne 203, 204, 205, 206, 208, 209 og 212. Tilsammen omfatter det ca. 2,8 mio. passagerer årligt. Elbusserne kommer ud at køre fra april 2019.

Borgmester Joy Mogensen glæder sig over, at Roskilde Kommune har lagt sig forrest i den grønne omstilling af kollektiv transport.
"Jeg er meget tilfreds med, at Roskilde Byråd med beslutningen om at alle bybusser skal køre på el, kan yde et bidrag til at bremse de klimaforandringer, som kommunen har haft tæt inde på livet i form af en række oversvømmelser. Nogen skal gå forrest i omstillingen til grøn kollektiv transport, og jeg er glad for, at vi kan gøre det her i Roskilde," siger Joy Mogensen.

Formand for kommunens Klima- og Miljøudvalg, Karim Friis Arfaoui, hæfter sig ved, at elbusser ikke udleder nogen lokal luftforurening (NOx og partikler).
"Der er heller ingen lokal udledning af CO2 fra elmotorer. Det betyde, at kommunen vil spare udledningen af 1.400 tons CO2 årligt. Det svarer til, at der pludselig kørte 470 flere elbiler rundt på vejene - de kunne hver køre 20.000 km om året - vel at mærke indenfor Roskilde Kommunes grænser," siger Karim Friis Arfaoui.

Busserne kommer også til at støje mindre, hvilket især ville kunne mærkes i de tætte byområder i Roskilde bymidte.

Administrerende direktør for Movia, Dorthe Nøhr Pedersen, ser Roskilde Kommune som "first mover", der vil skubbe på en udvikling, som helt sikkert vil brede sig til resten af Movias område - og resten af landet.
"Movia har sammen med kommunerne og regionerne aftalt et fælles mål om, at busdriften skal være fossilfri i 2030. Så vi er meget tilfredse med, at Roskilde Kommune nu går forrest og kan inspirere andre kommuner til at leve op til de fælles klima- og miljømål," siger Dorthe Nøhr Pedersen.

Det er firmaet Umove Øst, der har vundet udbuddet for elbusser i Roskilde Kommune. Administrerende direktør for Umove, Johnny B. Hansen, oplyser, at busserne i Roskilde vil komme fra verdens største busproducent - det kinesiske firma Yutong. Producenten har mange års erfaring med elbusser. Og producerer i alt 300 busser i døgnet. Det bliver også den kinesiske producent, der skal levere udstyret til at oplade busserne og stå for servicen af de i alt 20 elbusser. Det kommer til at ske fra et helt nyt garageanlæg, som Umove vil bygge i Marbjerg ved Trekroner.

Movia er i gang med at forberede næste udbud, hvor trafikselskabet også forventer at se el på linje 2A og 18 i København og Frederiksberg, ligesom også Ballerup og Egedal forventes at indføre elbusser på tre buslinjer i forbindelse med udbuddet.

Fakta

  • Den oplevede støj fra en elbus er mindre end halvdelen af støjen fra en dieselbus.
  • I Roskilde Kommune overgår 1,3 mio. kørte kilometer om året fra diesel til el.
  • Elbusser i kommunen sparer udledningen af 1.400 tons CO2.
  • Udgiften for kommunen for at skifte til el er tæt på 0 kr.
  • Movia modtager støtte fra EU's ELENA facilitet (under Horizon 2020 programmet) til at forberede omstilling af busser og havnebusser til el drift.

Kontakt

Veje og Grønne områder
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Veje og Grønne områder
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 01. Marts 2018

Senest opdateret:

02. Marts 2018

Kommentarer

Elbusser i Roskilde

Endelig blev det besluttet at fra april 2019
Er alle byens lokale buslinier overgået til eldrift som den første kommune i Danmark
Godt gjort af Roskildes byråd
TAK
Mvh PH

Elbusser i Roskilde

Til Plan- og Teknikudvalget,
Under fakta bliver det fremhævet, at "Den oplevede støj fra en elbus er mindre end halvdelen af støjen fra en dieselbus". Tak, det har jeg observeret, og det er bestemt ikke noget at være glad for.
Busser er farlige. Deres sidespejl kan slå en pensionist ihjel på 2 sekunder. De skal ikke være lydløse. De skal larme med en dyb gennemtrængende båååårrrt-lyd, som er til at høre for os tunghøre pensionister. Og jeg mener ikke kun, når det passer chaufføren at trykke på hornet. Elbusser skal udstyres med en konstant og dyb og buldrende lyd, så vi kan høre, når de kommer.
Jeg cykler ofte ad Boserupvej til Bognæs. Der bliver man overhalet af en fuldstændig lydløs elbus. Det er kun et spørgsmål om tid, før det koster menneskeliv.
Med venlig hilsen
Ole Hansen

Til Ole Hansen

Jeg tror, at langt de fleste borgere vil sætte mere pris på mindre støj fra busser i bybilledet end det modsatte.
Når det er sagt, så har du helt klart en pointe i, at det kræver noget andet fra chaufførerne at køre en elbus i forhold til en dieselbus, da de netop skal være opmærksomme på, at bussen er næsten lydløs, og derfor bruge hornet mere, end de gør i dag.
Mvh Lars Elmsted

Tilføj kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive vist på siden.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at forhindre spam.