You are here

Roskildes gule elbusser bliver 100% grønne

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
Roskildes 20 elbusser får deres strøm fra det almindelige elnet. Strøm i Danmark er for ca. 70% vedkommende grøn. Nu har Klima- og Miljøudvalget sikret, at de sidste 30% også bliver grøn strøm.

"Vi har i udvalget besluttet at tilkøbe grøn strøm på certifikater til elbusserne. Ved at betale ekstra til grøn strøm sikrer vi, at al den strøm, som bruges til at oplade elbusserne, er produceret med vedvarende energi", forklarer formand for Klima- og Miljøudvalget, Karim Friis Arfaoui.

"Der er næppe tvivl om, at andelen af grøn strøm generelt vil stige i Danmark de kommende år. Vi har dog valgt, at elbusserne her og nu skal være så grønne som overhovedet muligt for at fremme de mål, vi som kommune har på klima- og energiområdet", siger formanden.

De grønne certifikater koster 80.000 kr. årligt. De finansieres inden for den samlede budgetramme for busdrift. Konsekvensen er, at de løbende serviceforbedringer af eksisterende stoppesteder vil ske i lidt langsommere tempo end hidtil.

I øvrigt har de 20 elbusser fra april til september været i drift i 99,99% af den planlagte tid. De 0,01% består af korte ophold på grund af mindre trafiksskader.
Elbusserne er beregnet til at køre 1,500.000 km pr. år fordelt på 65.000 timer.
Ved leveringen var der en forventet rækkevide på 300 km. pr. opladning. I praksis har det vist sig at være 350 -400 km.

Kontakt

Veje og Grønne områder
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 03. Oktober 2019

Senest opdateret:

03. Oktober 2019