You are here

Skat kunne ikke inddrive ejendomsskat - nu løfter Roskilde Kommune opgaven med stor succes
Af Carina Deschler, Kommunikation
I 2017 har alle grundejere uden undtagelse betalt ejendomsskat i Roskilde, det står i skærende kontrast til da SKAT stod for opkrævningen.

Efter at Roskilde Kommune fik mulighed for at overtage inddrivelsen af ejendomsskat fra SKAT, er det i 2017 lykkes kommunen at få alle grundejere til at betale ejendomsskat. Dermed er den tilsyneladende næsten umulige inddrivelsesopgave, der i sin tid blev tørret af på kommunen blevet løftet med stor succes i Roskilde.
 
- De dygtige medarbejdere i kommunen har ganske enkelt løftet opgaven langt mere overbevisende end SKAT og selvom det har kostet ekstra fokus i en periode at få vendt udviklingen, er den ekstra arbejdsindsats en investering, der betaler sig. Den kommunale service er jo afhængig af, at vi får de forventede penge i kassen, konstaterer borgmester i Roskilde Kommune, Joy Mogensen.

 

Gammel gæld bragt i bund

Roskilde Kommune opkræver ejendomsskat fra ca. 26.000 grundejere, som betaler mere end en halv milliard kroner årligt fordelt på to rater. I 2017 var det i alt ca. 570 mio. kr.
 
Da EFI blev skrottet tilbage i 2015 manglede Roskilde Kommune 6,2 mio. kr. i kommunekassen. Med udgangen af 2018 er den gamle gæld bragt helt i bund.
 
- På to år er gælden stort set væk, og det er en kurs, jeg har al mulig grund til at tro, at vi kan holde. Det vidner om, at opgaven løses bedst tæt på borgerne, så jeg håber, at vi nu får arbejdsro til at fortsætte det gode arbejde, udtaler Joy Mogensen.
 
Roskilde Kommune mangler nu kun 141.000 kr., der fortsat er hos SKAT (nu Gældsstyrelsen) samt inddrivelsen af 500.000 kr. for juli-raten i 2018.
 
En konsekvent kurs virker
Successen kan blandt andet tilskrives en konsekvent kurs. Bliver ejendomsskatten ikke betalt til tiden, får man som grundejer i Roskilde først en påmindelse, dernæst en rykker og sidst en underretning om udlæg. Bliver der stadig ikke betalt efter underretningen foretages udlæg. Bliver der stadig ikke betalt fire uger efter udlæg, sendes kravet til advokat med henblik på at gå i fogedretten og begære ejendommen på tvangsauktion.
 

Dato: 17. Januar 2019

Senest opdateret:

17. Januar 2019