You are here

Skole: Offentlig høring om sammenlægninger og ændringer

Af Holger Petersen, Skole og Børn
Roskilde Byråd har sendt forslag om sammenlægninger af skoler i Jyllinge og Viby, ændring af Vor Frue Skole til indskolingsskole og sammenlægning af 10. klasse tilbud i offentlig høring

Byrådet har på sit møde den 31. oktober 2018 besluttet at sende forslag om ændring af skolestrukturen i offentlig høring. Forslagene er:

  • at Jyllinge Skole og Baunehøjskolen bliver én skole med et skoledistrikt og en skolebestyrelse med virkning fra skoleåret 2019/20,
  • at Dåstrup Skole og Peder Syv Skolen bliver én skole med et skoledistrikt og en skolebestyrelse med virkning fra skoleåret 2019/20,
  • at de kommunale 10. klasses tilbud samles på Tiendeklassecenteret (TCR) med virkning fra skoleåret 2019/20,
  • at Vor Frue skole bliver en indskolingsskole for 0.-3. klasse med virkning fra skoleåret 2019/20.

Den offentlige høring foregår på høringsportalen, hvor du også finder høringsmaterialet. 

Se sagen, som byrådet behandlede den 31. oktober 2018. I sagen kan du se byrådets beslutningsprotokol, med afvigende bemærkninger fra SF og Enhedslisten..

Se sagen med tilhørende bilag i byrådsreferatet (punkt 365).

De fire forslag er i offentlig høring fra den 1. november – 27. december 2018. Høringssvar skal derfor være afgivet i portalen senest den 27. december 2018.

Når høringsperioden er afsluttet, træffes den endelige beslutning af byrådet den 30. januar 2019.

Dato: 01. November 2018

Senest opdateret:

06. November 2018