You are here

Skoler underretter mest

Af Holger Petersen, Kommunikation Skole og Børn
På tre år er antallet af underretninger om børn, der ikke trives, steget med 30 procent.

Siden 2016 er antallet af det, der i fagsproget hedder underretninger, i Roskilde kommune steget fra 1089 i 2016 til 1416 i 2018. Det er en stigning på ca. 30 procent. Denne udvikling ses ikke kun i Roskilde Kommune, men over hele landet.

En underretning er fx, når en lærer, pædagog eller borger hen­vender sig til kommunen med en bekymring, hvor et barn eller en ung ikke trives og har behov for særlig støtte. Skolerne står i 2018 for den største del, ca. en femtedel af underretningerne. Politiet samt familie og andet netværk står for hver omkring ti procent. Men også psykiatrien, dagtilbud og læger underretter ofte. Kommunen kan derfor også modtage flere underretninger på det samme barn.

- Med den skærpede underretningspligt er der heldigvis kommet meget mere fokus på børn, der ikke trives. Det er godt, fordi det er utrolig vigtigt, at vi får fat i de børn så tidligt som muligt, så vi kan give dem den støtte, de har behov for. Det kan få afgørende betydning for deres videre udvikling, siger Jette Henning, der er formand for Skole- og Børneudvalget.

Hyppige årsager til, at kommunen modtager en underretning, er børn med udadreagerende adfærd, omsorgssvigt og højt konfliktniveau i hjemmet. Men også skoleproblemer, fravær og betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos et barn eller en ung fylder i statistikken.

Hertil kommer, at der har været en stor stigning i antallet af børn og unge med diagnoser som fx ADHD og angst, som kommer i kontakt med børne- og ungdomspsykiatrien, hvilket også kan føre til en underretning.

Højt fravær i skolen

Loven pålægger kommunen at screene alle underretninger indenfor 24 timer for at vurdere, om der skal sættes ind med akut støtte til barnet eller den unge.

Samtidig er der netop trådt en ny bestemmelse i kraft, som betyder, at folkeskoler skal underrette, når en elev har 15 % ulovligt fravær eller mere i et kvartal. En ændring, som forventes at føre til en yderligere stigning i antallet af underretninger.

Skole- og Børneudvalget har på baggrund af den store stigning i underretninger sendt et forslag videre til byrådets behandling af budgettet for det kommende år om en opnormering på området. 

Fakta: Skærpet underretningspligt

Hvis du har et arbejde, hvor du er i tæt kontakt med børn og unge, er du særlig forpligtet til at underrette kommunen om din eventuelle bekymring for et barn eller en ung. Det gælder fx lærere, pædagoger, klubmedarbejdere og skolepsykologer.

Dato: 02. Oktober 2019

Senest opdateret:

02. Oktober 2019