You are here

Søger regeringen om ekstra penge til flere billige boliger

Af Lise Hammershøj, Kommunikation
  • Situationsplan fra boligprojektet Tunet i Trekroner

    Roskilde Kommune har gang i flere projekter om billige boliger - bl.a. det banebrydende projekt med 0-energi boliger til unge og flygtninge. Illustration: Vandkunsten

Puljen berettiger Roskilde Kommune at søge støtte til 183 boliger, men kommunen vil sikre endnu flere billige boliger og søger derfor tilskud til yderligere 50.

Som led i aftalen med KL om ”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge” har regeringen etableret en pulje på 640 mio. kr. Her kan kommunerne søge tilskud til nye almene boliger med udgangspunkt i, hvor mange flygtninge kommunen skal modtage i 2013-16. Roskilde Kommune er berettiget til at søge lidt over 13 mio. i tilskud svarende til byggeri af 183 boliger, men søger 16.6 mio. kr. svarende til byggeri af 233 boliger:

- Vi er meget ambitiøse i Roskilde Kommune med hensyn til at få bygget billige boliger. Der er et stort behov, bl.a. fordi flere er kommet på lave sociale ydelser. Det er især udsatte borgere, borgere med lav indkomst, studerende, hjemløse og flygtninge, der har svært ved at finde en bolig, de har råd til, forklarer Roskilde Kommunes borgmester, Joy Mogensen.

Uudnyttede midler fra puljen fordeles efter en konkret vurdering, så kommuner med relevante projekter, kan søge beløb ud over rammen. Roskilde Kommune søger om tilskud fra puljen til at etablere 50 ekstra boliger - ud over de 183 boliger, der som udgangspunkt er forbeholdt kommunen:

- Vi har gang i flere projekter, der sigter mod at gøre det muligt at bygge meget billigt – både i samarbejde med private partnere og i samarbejde med andre kommuner. Derfor er det helt oplagt at lade Roskilde Kommune få del i de penge, der evt. bliver tilovers, mener Joy Mogensen.

Boligerne kan målrettes flygtninge eller andre borgere med lav indkomst. Puljen skal søges inden den 15. juni 2016, og senest 5. juli, får kommunen besked om den endelige fordeling af tilskudsrammen.

 

FAKTA

Sådan beregnes tilskuddet

Tilskuddet ydes til hel eller delvis dækning af den kommunale grundkapital ved etableringen af boligerne. Tilskuddet er et fast beløb på 71.190 kr. pr. bolig svarende til 75 % af grundkapitalen for en bolig på 40 m² beregnet på grundlag af maksimumbeløbet. Der gives støtte til et antal boliger, hvoraf mindst halvdelen skal være under 55 m². Fx vil et projekt med 100 boliger, hvoraf 20 er under 55 m², kunne få tilskud til i alt 40 boliger. De resterende 60 boliger betaler kommunen den fulde grundkapital til.

De billige boliger i Roskilde Kommune

  • Roskilde Byråd godkendte den 25. maj 2016 den overordnede økonomi til etablering af 60 nye 0-energiboliger, Tunet, hvoraf der er 20 små almene familieboliger og fire større familieboliger. Boligerne er udviklet i et samarbejde mellem KAB, Rockwool og Roskilde Kommune.
  • Økonomiudvalget har godkendt et andet KAB-projekt om etablering af 50 nye almene familieboliger, hvoraf mindst 1/3 af boligerne forventes at være under 55 m².
  • Roskilde Byråd forventes endvidere i august 2016 at behandle en sag om etablering af 70 nye almene familieboliger på Toppen i Trekroner af Boligselskabet Sjælland, hvoraf 12 boliger vil være mindre end 55m².

Hvis disse tre projekter godkendes fuldt ud, vil der være benyttet tilskud svarende til 128 ud af de 183 støtteberettigede boliger. Desuden kan følgende projekter nævnes:

  • I forbindelse med Slagterigrunden er der mulighed for at etablere ca. 15-20 små boliger, således at der allerede nu kan forudses konkret udnyttelse af tilskud op til 150 boliger.
  • Derudover arbejder forvaltningen med flere boligprojekter, hvor der er mulighed for at indarbejde små almene familieboliger.
  • Roskilde, Høje-Taastrup, Randers, København, Favrskov og Aarhus Kommune har netop ansøgt indenrigs- og Socialministeriet om at indgå i et frikommunenetværk, som skal afprøve nye muligheder for at skabe flere billige boliger i kommunerne.
Dato: 09. Juni 2016

Senest opdateret:

11. Marts 2019