You are here

Staten stopper forsøg med billige boliger i Roskilde

Af Michael Dahl Nielsen
  • Byggekran

    Fotograf: Colourbox

To gange tidligere har Roskilde Kommune forgæves søgt om at blive frikommune – tredje gang blev desværre heller ikke lykkens gang.

Social- og Indenrigsministeriet, havde atter inviteret kommunerne til at komme med ideer til frikommuneforsøg, der skulle fjerne bureaukrati. Denne gang afviste ministeriet et projekt, som Roskilde Kommune er tovholder på, om at bygge billigere boliger. Ansøgningen afventer nu et tværministerielt udvalgsarbejde.  

- Mange gode frikommuneforsøg er nu droppet, og det er mangel på respekt for kommunernes store arbejde. I Roskilde gik vi i front for at vise en vej til at bygge billigere boliger, for her skyder såvel huspriserne som huslejen i vejret, så er rigtig svært få skaffe boliger til alle. Det kan vi ikke leve med. Det er paradoksalt, at en ordning der skal fjerne bureaukrati, nu er endt med så meget spildt arbejde i de selv samme kommuner. Ministeriets måde at arbejde på er useriøs – men vi forsætter kampen og lægger pres på ministeriet til det sidste, siger borgmester i Roskilde Kommune, Joy Mogensen (S)

Nul dispensation fra bygningskrav  

Kommunerne ville for eksempel kunne holde prisen på alment boligbyggeri nede, ved at dispensere fra bygningskrav - og dermed kompensere for de høje grundpriser.

- Vi har leveret en gennemarbejdet ansøgning, som ville have vist vejen mod at sikre bedre sammenhæng mellem de sociale indsatser og boligløsninger for borgere med lav betalingsevne - via billigere boliger. Jeg er skuffet over, at resultatet af et så stort arbejde nu ender ud i det rene ingenting, siger formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget Bent Jørgensen (V).

Det var Roskilde, Randers, København, Favrskov, Aarhus og Høje-Taastrup kommuner, der ansøgte om frikommunenetværk på boligområdet – med fokus på behovet for flere billige boliger og fleksible boligløsninger.

Ansøgningen om billigt nybyggeri afventer afrapportering fra en tværministeriel arbejdsgruppe i løbet af foråret i forhold til mulighed for at fravige krav til nybyggeri, står der i afslaget fra ministeriet.

Andre ansøgninger

Ministeriet har dog givet accept til, at frikommunerne får lov til at udvide brugen af udslusningsboliger, at bruge midlertidige lejekontrakter og udvide muligheden såkaldte deleboliger.

Dato: 03. Februar 2017

Senest opdateret:

18. Marts 2019