You are here

Større fleksibilitet for småbørnsforældre

Af Holger Petersen, Skole og Børn
Tilskud til pasning uden for åbningstiden og deltidspladser er nyskabelser for forældre med skæve arbejdstider og for forældre på barsels- eller forældreorlov

Skole - og Børneudvalget har godkendt rammerne for, hvordan Roskilde Kommune skal udfolde de nye muligheder, forældrene får med de ændringer i dagtilbudsloven, som Folketinget vedtog i slutningen af maj.  

Deltidspladser under barsels- og forældreorlov

Mange forældre, der er på barsels- eller forældreorlov med lillebror eller lillesøster, får nu mulighed for at tilbringe mere tid til sammen med deres ældre børn og spare noget af udgiften til plads i dagtilbuddet. De kan fra 1. januar 2019 søge om en deltidsplads mod reduceret betaling.

Ordningen gælder for alle børn i husstanden i alderen fra 26 uger og indtil skolestart.

Fleksibel pasning uden for åbningstiden

Enlige forældre og forældre, hvor begge har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for de normale åbningstider, kan søge om en deltidsplads til deres børn i et af kommunens dagtilbud.

Det kan de gøre samtidig med, at de modtager et tilskud fra Roskilde Kommune til privat børnepasning uden for åbningstiden i familiens eget hjem. Ordningen er fleksibel og tilpasses den enkelte familie, så hvorvidt den foregår i aften- og nattetimer eller i weekender, det er op til familiens behov.

- De nye regler betyder, at vi bedre kan imødekomme de forældre, der har behov for at få passet deres børn uden for den normale åbningstid, samtidig med at børnene fortsat kan gå i deres velkendte dagtilbud, siger Jette Henning, formand for Skole - og Børneudvalget.

Fakta

Forældre og børnepasser skal indgå en pasningsaftale. Både børnepasser og pasningsaftale skal godkendes af Roskilde Kommune.

Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit. Samlet må dagtilbudspladsen og den fleksible pasning ikke overstige, hvad der svarer til en fuldtidsplads i dagtilbud.

Taksterne for de to tilbud er endnu ikke fastsat, da de indgår i det budget for 2019, byrådet vedtager i oktober.

Dato: 07. September 2018

Senest opdateret:

10. September 2018

Tilføj kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive vist på siden.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at forhindre spam.