You are here

Stor interesse for at hjælpe flygtninge

Af Lise Hammershøj, Social, Job & Sundhed
  • Integration

    Med de frivilliges indsats får Roskildes flygtninge hurtigere fodfæste og nogle kommer endda lettere i job.

Mange hundrede frivillige på integrationsområdet giver behov for en, der har overblik. Nu ansætter kommunen en frivilligkoordinator.

Interessen for den frivillige indsats for flygtninge er steget markant i de senere år og engagerer nu flere hundrede personer i Roskilde Kommune. Aktiviteterne i de forskellige foreninger og private netværk har stor betydning for integrationsindsatsen. Blandt andet fremmer de flygtningenes danskkundskaber og kulturforståelse, ligesom de øger flygtningenes kendskab til mulighederne i deres nye lokalsamfund. Aktiviteterne spænder fra sprogkurser og cykelværksted til musik- og teaterarrangementer:

- De frivilliges indsats har ganske enkelt betydning for, hvor godt både børn og voksne trives i det daglige. De får hurtigere fodfæste og bliver aktive medborgere og nogle kommer endda lettere i job eller uddannelse, forklarer Bent Jørgensen, formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Hvem er de frivillige?

Frivilligheden i Roskilde antager vidt forskellige grader af formalisering og organisering og involverer mange nationaliteter. Det største private netværk, Roskilde Flygtningevenner, har over 400 medlemmer. Hidtil har netværket koncentreret sig om samarbejdet med Asylcenter Roskilde, men efter centrets lukning i november 2016 har netværket rettet sine aktiviteter mod kommunens flygtninge. På den ene side bidrager frivilligheden med en masse ressourcer til integrationen, på den anden side skal den frivillige indsats koordineres, så udbyttet af indsatsen bliver så god som mulig.

Indsatsen ændrer sig hele tiden

Udfordringen med den frivillige indsats er bl.a. at den er så foranderlig. Der er en løbende tilgang og afgang af aktører i de forskellige foreninger og netværk, og udbuddet af aktiviteter ændrer sig hele tiden.

Frivilligheden på flygtningeområdet er særligt fragmenteret, fordi der ikke eksisterer nogen paraply over de forskellige aktørgrupper. De frivillige grupper har selv efterspurgt et bedre kendskab til de andre frivillige på flygtningeområdet og hjælp til koordinering af deres aktiviteter:

- Vores vurdering er, at hvis de frivillige aktører får et øget kendskab til hinanden, og deres aktiviteter blev koordineret, vil effekten af den frivillige indsats for kommunens flygtninge blive endnu større, end den er i dag, slutter Bent Jørgensen

FAKTA

  • Roskilde er den kommune på Sjælland, der næstefter København har modtaget flest flygtninge (149) i 2016. Forventet antal i 2017 er 97.
  • I Roskilde Byråds gældende budgetaftale er der afsat 300.000 kr. i årene 2017 og 2018 til en frivilligkoordinator på integrationsområdet.
  • Der findes ingen paraplyorganisation for de frivillige netværk på integrationsområdet. Flere af de frivillige netværk opfylder heller ikke betingelserne for støtte efter servicelovens § 18, og de er ikke optaget i kommunens Frivilligcenter.
Dato: 03. Maj 2017

Senest opdateret:

18. Marts 2019