You are here

Strammere krav til akutlisten til boliger virker

Af Lise Hammershøj, Kommunikation
I efteråret 2018 blev kravene til kommunens akutliste til boliger strammet op. Kriterierne var uklare og ventelisten blev længere og længere. Nu går det den rigtige vej.

Efter seks måneder med nye kriterier er antallet af borgere på kommunens boligsociale venteliste, også kaldet akutlisten, gået fra 321 personer til 254 personer; et fald på 67:

- Listen er nu mere retvisende til glæde for alle. Der var rigtig mange borgere uden reelt håb om nogensinde at få en bolig på listen. En del af problemet var, at kriterierne for at blive optaget ikke var tilstrækkeligt tydelige. Det har vi rettet op på nu. Antallet af borgere på ventelisten er faldet med 67 på seks måneder, ligesom vi kan se, at den gennemsnitlige ventetid på en bolig er på vej ned, forklarer Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune.

Færre boliger at anvise til

Baggrunden for en justering af kriterierne er også, at kommunen får anvisningsret til færre og færre boliger:

- Boligselskaberne skal renovere og sammenlægge en masse boliger de kommende år. Det er jo positivt nok, men i den forbindelse skal boligselskabet genhuse beboere i andre af selskabets boliger, og det går forud for den kommunale anvisning. Det betyder desværre nok, at vi de kommende år får færre boliger til akutventelisten. Derfor er det helt afgørende, at vi har nogle klare, gennemskuelige kriterier, mener Bent Jørgensen, formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Efter de nye kriterier skal borgerne blandt andet have et akut, uforudsigeligt boligproblem, som de ikke selv kan løse. Et andet vigtigt kriterie er, at man skal indstilles til listen af en sagsbehandler, hvilket primært sker gennem den åbne rådgivning GRO og Roskilde Jobcenter. Det er også her, at borgere får at vide, hvis de ikke opfylder de samlede kriterier.

FAKTA

  • Borgere på listen får ikke tildelt bolig efter anciennitet, men efter en individuel vurdering af den enkeltes behov og boligens relevans som en del af hjælpen. 
  • Læs mere om kriterierne på www.roskilde.dk/akutbolig
Dato: 29. Marts 2019

Senest opdateret:

29. Marts 2019