You are here

Sydbyen bobler

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
Roskilde by syd for jernbanen har så mange spændende projekter i gang og så mange muligheder, at Plan- og Teknikudvalget nu vil lave en samlet plan for området. Planen skal sikre, at der fremover kommer boliger for alle og masser af oplevelser for dem, der bor i - eller besøger sydbyen.

Sydbyen er afgrænset af jernbanen, motorvejen og Vindingevej. Området rummer allerede i dag en stor variation af boliger, kultur, erhverv, uddannelse og rekreative tilbud.

Problemet er dog, at sydbyen mangler sammenhæng og nogle steder fremstår slidt og uattraktiv, sammenlignet med resten af Roskilde.

Derfor sætter Plan- og Teknikudvalget gang i arbejdet med en udviklingsstrategi, der skal give et helhedsblik på området. Og blikket skal ikke kun rettes mod asfalt og mursten - der skal også arbejdes med det sociale og kulturelle med det fælles mål at styrke naboskab, byliv og fællesskaber.

"Kast et blik på et kort over sydbyen, så kan alle se, at området bobler af muligheder", siger formand for Plan- og Teknikudvalget, Tomas Breddam.

"Udviklingen er allerede i gang, bl.a. med et stort projekt med boliger og butikker på hjørnet af Køgevej og Sønder Ringvej. Vores erhvervsuddannelser ved Maglegårdsvej kan fx udvikles til et mere sammenhængende campusmiljø. Og ved forpladsen til Østervangskolen kan vi måske skabe et spændende byrum og gøre plads til flere nye boliger. Mulighederne er mange", siger udvalgsformanden.

Tomas Breddam peger også på sydbyens rekreative liv, som kan udvikles yderligere - både i Ringparken, Rådhusparken og Rabalderparken på Musicon - men også via den nye bro, der kommer til Dyrskuepladsen og Milen med kunst, natur, badestrand og meget mere.

Den kommende udviklingsstrategi forventes at sætte fokus på at styrke eksisterende knudepunkter og anbefale byomdannelse og fortætning for at skabe nye byrum og mødesteder.

Arbejdet med strategien starter hen over efteråret 2018 og i foråret 2019 vil både borgere og nøgleaktører i området blive inddraget.

Kontakt

Plan og Udvikling
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 3 60 5
Dato: 07. September 2018

Senest opdateret:

18. Marts 2019

Kommentarer

Nøgleaktører i processen

Kære Tomas Breddam,
det lyder spændende med udviklingsplanen - og især, at den også omfatter netværk, sociale sammenhænge og kultur, d.v.s. oplevelsen af at bo og arbejde og færdes i sydbyen, og ikke blot boligmasse, trafik og arealer.
Det er vi jo mange, som allerede er involveret i. Jeg tænker, at der er mange som gerne vil ytre sig og hjælpe processen videre.
Jeg vil bl.a. pege på:
- menighedsrådet ved Jakobskirken, Roskilde Søndre sogn, formand Kirsten Pilgaard ,www.jakobskirken.dk
- Lokalhistoriegruppen "Syd for banen", her er jeg formand, www.sydforbanen.dk
- byplansarkitekt Gunilla Rasmussen med stiprojektet Walk on the Wild Side, som på 6 km binder sydbyen sammen, facebook: wildsidewalk
Gunilla har lanceret billedet 'patchwork' som en smuk betegnelse for sydbyens uensartede stykker, som kan stritte i hver sin retning i farver og struktur, og som netop derfor gør det spændende og mangfoldigt at bo og leve her i "vores kvarter".
I menighedsrådet arbejder vi bevidst på at italesætte bydelens værdier, f.eks. onsdag d. 31. oktober k. 19-21 i Jakobskirken med oplæg fra Thomas Ejsenhardt, kunstnerisk leder af AabenDans på Musicon, og Sarah Asseraf Olesen, leder af Børnehuset Mælkebøtten og tidl. leder af Spirrevippen i Ringparken. Denne aften vil vi gerne invitere dig med til. Link: https://jakobskirken.dk/event/4224425
Bedste hilsener
Mogens Ohm Jensen
sognepræst

Nøgleaktører

Hej Mogens
Din interesse + oplistning af andre aktører er noteret til den videre proces, så I bliver kontaktet senere.
Jeg har også sendt bemærkningerne til Tomas Breddam.
Mvh Lars Elmsted, Roskilde Kommune

Kære Mogens

Tusind tak for invitationen - men jeg kan desværre ikke komme...
Vi har byrådsmøde den onsdag og der bliver jeg nødt til at være. Vi er heldigvis meget opmærksomme på at mange gode kræfter arbejder med identitet og udvikling af netop deres lokalområde og håber på at vores plan kan involvere så mange af disse idéer som muligt.
Måske kan vi finde et andet tidspunkt hvor vi kan udveksle vores tanker om området.
Venlig hilsen Tomas Breddam