You are here

Sygedagpenge må ikke standses med tilbagevirkende kraft

Af Lise Hammershøj, Social, Job & Sundhed
En dom fra Østre Landsret betyder, at kommunerne ikke må stoppe udbetalinger af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft. Enkelte sager i Roskilde Kommune skal muligvis genoptages.

Fremover skal der ligge en afgørelse fra kommune eller Ankestyrelse, før kommunen må stoppe med at udbetale sygedagpenge til borgere, der har fået deres sag afgjort efter sygedagpengelovens § 7 om uarbejdsdygtighed. Det har Ankestyrelsen meddelt på baggrund af en dom fra Østre Landsret fra 4. maj i år. 

Den nye praksis ændrer ikke på, hvordan kommunen og evt. Ankestyrelsen vurderer, om en borger er i stand til at arbejde eller ej (jf. Sygedagpengelovens § 7 om uarbejdsdygtighed).  Ændringen har kun betydning for, hvornår kommunen må stoppe med at udbetale sygedagpengene. 

Har dommen betydning for mig?

Dommen vil kun i ganske få tilfælde have betydning for borgere i Roskilde Kommune. Hvis du tror, der er mulighed for, at du skal have genoptaget din sag, skal du starte med at tjekke en paragraf og to datoer.

Udover, at din sag skal være afgjort efter § 7, er det vigtige, om dine sygedagpenge er blevet stoppet med tilbagevirkende kraft, altså før datoen for selve afgørelsen. Dommen betyder nemlig, at kommunen ikke må stoppe med at udbetale sygedagpengene før den dato, hvor afgørelsen er truffet. Tjek følgende oplysninger, før du kontakter kommune eller Ankestyrelse: 

  1. Din sag skal være afgjort efter sygedagpengelovens § 7 om uarbejdsdygtighed.
  2. Se på datoen på brevet fra kommunen, hvor der står, at det nu er afgjort, at dine sygedagpenge stopper. 
  3. Tjek derefter, hvilken dato kommunen stopper udbetalingen af dine sygedagpenge. Hvis brevet fra kommunen fx er dateret 1/10, men stop for udbetalingen sker før denne dato, fx 1/9, så skal du reagere.

Kan min sag være forældet?

Ankestyrelsen har i forbindelse med dommen fra Østre Landsret fastsat en forældelsesfrist på tre år. Hvis din sag er afgjort før 4. maj 2015, vil den være forældet, og du har dermed ikke ret til at få den genoptaget. 

Det er den myndighed (kommune eller Ankestyrelse), der sidst har behandlet din sag, der skal tage stilling til, om sagen er forældet (jf. reglerne i lov om forældelse af fordringer).  

Hvem skal jeg kontakte?

Du skal henvende dig til den myndighed, som senest har truffet afgørelse om, at dine sygedagpenge skal ophøre med tilbagevirkende kraft.  Det vil enten være kommunen eller Ankestyrelsen, du skal kontakte.

FAKTA

  • Praksis er beskrevet i principafgørelse 40-18
  • Ankestyrelsen har fundet 230 sager på landsplan, der skal genoptages.
  • Roskilde Kommune har ikke umiddelbart mulighed for at søge de sager frem, der kan være omfattet af praksisændringen. Derfor er det vigtigt, at du undersøger, om du kunne være omfattet.
Dato: 10. August 2018

Senest opdateret:

18. Marts 2019