You are here

Tidligere indsats skal få flygtninge hurtigere i job

Af Lise Hammershøj, Social, Job & Sundhed
Roskilde Kommune har sammen med Solrød og Greve Kommuner indgået samarbejde med Røde Kors’ asylcenter Avnstrup. Målet er at gøre flygtningene hurtigere klar til arbejdsmarkedet.

Den tidlige indsats, som har fået navnet ”Fast track til job”, er en fremskudt integrationsindsats for asylansøgere der, hvis de opnår asyl, flytter til en af de tre kommuner, Roskilde, Solrød eller Greve:

- Idéen er at sætte gang i integrationsindsatsen, allerede mens asylansøgerne sidder i asylcentrene. På den måde har vi rustet asylansøgerne bedre til arbejdsmarkedet, når de efterfølgende kommer ud i kommunerne som flygtninge, siger Bent Jørgensen, formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget og fortsætter:
- Vi ved, at en hurtig tilknytning til arbejdsmarkedet er afgørende for, at flygtninge ikke ender på langvarig offentlig forsørgelse. Derfor har vi store forventninger til det her initiativ, siger Bent Jørgensen.

Undervisning om arbejdsmarked og samfund
”Fast Track til job”, som er inspireret af erfaringer fra Vejle Kommune og Asylcenter Jelling, er et seks ugers undervisningsforløb under overskriften Arbejdsmarked og Samfund. For kommunerne er der ikke tale om nogen ekstraordinær indsats, men om en tidlig indsats. Undervisningen rummer nemlig information og forberedelse, som flygtningene hidtil først har fået, når de var flyttet ud i kommunerne.

Udover undervisningen forberedes asylansøgerne på den kommende virksomhedspraktik med bl.a. kortlægning af kompetencer og virksomhedsbesøg. De modtager sideløbende danskundervisning fra Røde Kors.

Forebygge frustration
Et af de væsentlige mål med projektet er, at asylansøgerne, der deltager i projektet, begynder i virksomhedspraktik, allerede inden de flytter ud i kommunen. Et andet mål er at forebygge den frustration blandt flygtningene, som ofte ses, når de er flyttet ud i kommunerne:

- Vi tror på, at noget af den frustrationer og forvirring de oplever, delvist kan afhjælpes, hvis vi forbereder asylansøgerne tidligere og bedre på de vilkår og krav, de vil blive mødt med ude i kommunerne. Og noget af det handler om at gøre klart, hvilke muligheder de selv har for at sikre en god integrationsproces, forklarer Bent Jørgensen.

Udlændingestyrelsen samarbejder
Projektet forudsætter, at de tre kommuner fortrinsvis modtager asylansøgere fra Center Avnstrup. I den forbindelse har Udlændingestyrelsen været inddraget og sagt ja til at imødekomme de tre kommuners ønske om fortrinsvis at modtage asylansøgere fra Avnstrup.

Økonomi
Udgifterne til projektet vil blive fordelt mellem de tre kommuner og beregnes ud fra det antal flygtninge, hver kommune skal modtage fra projektet. Projektets samlede driftsudgifter for alle tre kommuner anslås til ca. 60.000 kr.

 

Dato: 22. December 2016

Senest opdateret:

11. Marts 2019