You are here

Tre scenarier for skoleventilation i spil

Af Holger Petersen, Skole og Børn
  • Hedegaardenes Skole er en af de skoler. som har fået ventilationsanlæg i klasserne

    Hedegaardenes Skole er en af de skoler, der har fået ventilationsanlæg i klasserne

Skole- og børneudvalget beder forvaltningen om at udarbejde et forslag til kommunens budget for 2019 om tre mulige scenarier for at fremskynde ventilation på de skoler, der mangler

Efter en undersøgelse af skolernes indeklima blev forelagt Skole- og Børneudvalget i juni 2015, er ventilation taget ind som en del af en samlet strategi for renovering af skolerne for godt 300 mio. kr. over ti år. Det har betydet, at tre af de fire skoler, der havde størst behov, nu har fået ventilationsanlæg, og den fjerde får et i 2018.

Skole- og Børneudvalget har nu bedt forvaltningen om et forslag til budget 2019 for de skoler, der endnu mangler ventilationsanlæg. Udvalget har helt konkret bedt om budgetforslag i forhold til, om skolerne får ventilationsanlæg inden for tre, fem eller ti år.

- De skoler, som har fået ventilationsanlæg inden for de seneste år, har nu styr på indeklimaet. Det betyder meget for, om eleverne har energi til en lang skoledag. Derfor vil vi gerne have med i forhandlingerne om budgettet for 2019, om der er en mulighed for at gå hurtigere frem med de skoler, der mangler, siger formanden for Skole- og Børneudvalget Claus Larsen.

Syv ud af kommunens 18 folkeskoler har endnu ikke ventilationsanlæg. De bliver prioriteret i rækkefølge efter, om klasserne helt mangler ventilation, om nogle af dem mangler mens andre har udsugning, om alle klasser har udsugning og endelig om det er klasser med få elever og dermed også mindre belastning af indeklimaet.

Skoleinvesteringer for næsten en halv milliard

Den samlede plan for renovering af skolerne omfatter, ud over ventilation, køkkener og faglokaler til fysik, idræt og biologi, som nu er færdigrenoverede. Endvidere indgår etableringen af nye læringsmiljøer, bl.a. til faget håndværk og design og til musik.

Den samlede investering beløber sig til i alt 318 mio. kr. i de ti år, planen strækker sig over. I det beløb er ikke medregnet renoveringen af Klostermarksskolen, som alene løb op i 113 mio. kr., og et par andre renoveringer, der også er finansieret uden for planen. Forude venter desuden en anden stor skoleinvestering, idet Trekronerskolen skal udbygges for anslået 40 mio. kr. 

Planen for de kommende år er, at Peder Syv Skolen får ventilation i 2018, dernæst i årene 2018-2021 Himmelev Skole og Absalons Skole. Herefter følger Tjørnegårdsskolen, Dåstrup Skole og Margretheskolen De sidste to skoler er Nordgårdsskolen og Vor Frue Skole.

Hvor hurtigt det kommer til at gå afhænger både af de enkelte udbud og af udgifterne til renovering af øvrige læringsmiljøer og faglokaler som håndværk & design. Indtil nu er størstedelen af anlægsmidlerne til at udvikle de fysiske rammer på skolerne brugt på ventilation.

Dato: 07. December 2017

Senest opdateret:

18. Marts 2019