You are here

Trekroner Plejecenter får glæde af flere plejehjemsboliger

Af Johanne Breum Jacobsen, Social, Job & Sundhed
De ekstra boliger betyder, at plejecentret inden for nærmeste fremtid kan byde velkommen til tre nye borgere.

Beboerne på Trekroner plejecenter kan snart glæde sig over at få tre boliger mere på centret. Når de nye boliger er klar, vil plejecentret i alt have 91 plejehjemsboliger. De tre værelser hører i dag til Trekroner Rehabiliteringscenter, men står tomme, da kun 64 % af pladserne på centret er i brug:

-  Det giver i min optik bedst mening, at dem med det største behov kan få glæde af boligerne, og som det ser ud nu, er det beboerne på plejecentret. Derfor er omlægningen fornuftig, siger Morten Gjerskov, formand for Sundheds og Omsorgsudvalget.

Faktisk har antallet af borgere på genoptræningscentret været dalende i otte måneder, efter at Roskilde Kommune sidste år rettede fokus mod at give beboerne mere hjælp til selvhjælp. Indsatsen har gjort, at borgerne i gennemsnit er på centret i kortere tid. Det er grunden til, kommunen vil reducere antallet af værelser fra 36 til 28 og uden ekstra omkostninger omlægge tre af dem til boliger på Trekroner Plejecenter.

Fakta

  • Rehabilitering er et tilbud til borgere, der f.eks. efter et hospitalsophold har brug for at genvinde sine færdigheder, så vedkommende opnår størst mulig selvstændighed i sin hverdag.
  • Med kommunens målrettede fokus på hjælp til selvhjælp er antallet af dage, hvor beboerne i gennemsnit bor på rehabiliteringscentret, faldet fra 33 til 23 i løbet af de første otte måneder af 2018.
  • Andelen af pladser på rehabiliteringscentret, der er i brug, er faldet fra 89 % i 2017 til i gennemsnit 76 % fra januar til august 2018 og til 64 % i august 2018.
Dato: 16. Oktober 2018

Senest opdateret:

18. Marts 2019