You are here

Vikingeskibsmuseet klager over fredning: Kulturminister er vikingeskibenes sidste håb
Af Line Rieck
Vikingeskibsmuseet, støttet af Roskilde Kommune, klager nu over afslaget om affredning af Vikingeskibshallen fra Slots- og Kulturstyrelsen. Vikingeskibshallen og de oversvømmelsestruede skibes fremtid er nu i kulturminister Mette Bocks hænder. Nationalmuseet kræver skibene sikret nu.

De fem uvurderlige vikingeskibe kan ikke sikres i den fejlkonstruerede og fredede Vikingeskibshal ved Roskilde Havn. Hallen har i årevis haft problemer med en smuldrende betonkonstruktion, indtrængende vand og oversvømmelser. I 15 år har kommune og museum sammen forsøgt at redde hallen, men det har vist sig umuligt at løfte opgaven.

Nationalmuseet har nu stillet krav om, at skibene skal sikres mod højvande, hvilket den nuværende bygning ikke kan leve op til. Bestyrelsen for Vikingeskibsmuseet vil derfor kunne blive tvunget til at flytte skibene til midlertidige bygninger, hvis Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse ikke omgøres af ministeren.

- Jeg har stor respekt for de arkitekter i Slots- og Kulturstyrelsen, som kæmper for den æstetiske unikke vikingehal - det har vi også gjort i 15 år - men det er forgæves. I fremtiden vil hallen være tom for skibe, for det er ikke fysisk eller økonomisk muligt at beholde skibene forsvarligt i hallen med de nuværende fredningsrestriktioner, siger borgmester i Roskilde Kommune og bestyrelses formand for Vikingeskibsmuseet, Joy Mogensen.

Slots- og Kulturstyrelsen har i sin afgørelse ikke forholdt sig til de over 15 års arbejde, museet har lavet for at finde tekniske og økonomiske løsninger. Styrelsens vurdering forholder sig heller ikke til klimaprognoser og bygningens stadig hurtigere forværrede tilstand. Derudover har styrelsen heller ikke forholdt sig til den problemstilling med bygningens membran, som ikke kan løses. Den utætte og for lave membran overskylles jævnligt og en ny rapport fra Rambøll konkluderer, at membranens levetid er opbrugt.

- Kulturministeren er vores sidste håb, og jeg er sikker på, at hun deler vores holdning til, at vores unikke kulturarv, skibene, er vigtigst. Derfor beder vi nu Mette Bock om at behandle vores anke ude fra et helhedsperspektiv, hvor skibenes sikkerhed, klimaforandringer og almindelig sund fornuft også indgår i vurderingen, i samme ombæring har jeg bedt om et møde med ministeren, hvor hun også får museets og kommunens argumenter med i hendes vurdering og ikke kun styrelsens, slutter Joy Mogensen.

PDF: Klage over afgørelse over afgørelse i sag om affredning af Vikingeskibshallen i Roskilde

Fakta

Vikingeskibshallens konstruktion med jernarmeringer dækket af tynd beton kan ikke modstå vind og vejr, og problemerne begyndte allerede at vise sig få år efter åbningen i 1969. Trods renovering og løbende vedligehold er bygningens forfald eskaleret gennem årene.

Efter stormfloden Bodil i 2013, som ramte Vikingeskibshallen med stor styrke, er skaderne på bygningen accelereret, og der er konstateret nye, alvorlige problemer i konstruktionen. 

Erfaringer med bygningen har rejst bekymring for hallens manglende evne til at modstå de klimabestemte vandstandsstigninger og stormflod.

De konstaterede sætninger i bygningen har affødt bekymringer for, hvordan bevægelser i bygningen påvirker vikingeskibene.

Bygningens tilstand er uholdbar dårlig og kan, som den står i dag, ikke på betryggende vis opfylde sit formål; at bevare, sikre og formidle de fem fredede vikingeskibe.

En restaurering af Vikingeskibshallen blev senest i 2011 anslået til at koste 75. mio. kroner. Efter de mange nye skader, der er kommet til i de seneste fem år, forventes dette budget ikke længere at holde.

Dato: 17. Januar 2018

Senest opdateret:

18. Januar 2018

Kommentarer

Affredning

Desuden er hallen fejlplaceret. Og Kulturstyrelsen lukker øjnene for at de brutalistiske omgivelser faktisk også er fredet iflg kendelsen. Dvs den grimme flisesti og de kedelige plæner. Det er jo snyd og aldeles subjektivt.

Tilføj kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive vist på siden.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at forhindre spam.