You are here

Vindinge gør plads til 450 nye boliger

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
Plan- og Teknikudvalget har her og nu givet muligheder for 150 nye boliger i Vindinge Vest. En helhedsplan lægger op til yderligere 300 boliger i Vindinge Nord.

Knap er blækket tørt på lokalplan 644, som giver mulighed for, at Vindinge Vest kan udbygges med 150 parcelhuse og tæt-lav boliger, før udvalget har anbefalet en helhedsplan for Vindinge Nord overfor byrådet.

”Det er ingen hemmelighed, at vi mangler boliger tæt på Roskilde, og her giver Vindinge nogle meget fine muligheder. Vi kan skabe en bred vifte af forskellige botilbud og samtidig tilbyde en meget attraktiv placering i tæt forbindelse til naturoplevelser og rekreative muligheder. Pendlere bliver også tilgodeset, for der er ikke langt fra Vindinge Nord til Trekroner Station ”, siger borgmester Joy Mogensen.

Helhedsplanen for Vindinge Nord omfatter et ca. 16,5 ha stort område nord for Tingvej og vest for Stålmosevej. Området ligger tæt på Roskilde by, og kan få en direkte sti til Trekroner Station.

Helhedsplanen beskriver, hvordan området kan udvikles til et varieret boligområde med plads til forskellige boligtyper og kvarterer. Arealet kan rumme ca. 300 boliger med en blanding af tæt-lav og åben-lav. Planen styrker de landskabelige kvaliteter og arbejder med nye rekreative forbindelser til Hedeland og til Roskildes Grønne Ring.

Torben Jørgensen, formand for Plan og Teknikudvalget, kommenterer lokalplanen, som Plan- og Teknikudvalg har vedtaget:

”Det er et spændende boligprojekt, der på mange områder er tilpasset Vindinge by. Langt hen af vejen er det borgernes fortjeneste, at planen er blevet så langtidsholdbar som den er”, siger formanden.

Lokalplanen har været i offentligt høring af to omgange. Den fornyede høring skyldtes høringssvar fra første høringsperiode og har resulteret i en udvidelse af lokalplanområdet, som giver plads til nye stier, der sikrer en bedre sammenhæng til Vindinge by.

Også i lokalplan for Vindinge Vest er der skabt mulighed for at skabe et varieret boligområde med forskellige boligtyper og boformer, der supplerer Vindinges eksisterende boligudbud.

Fakta
Lind og Risør, som ejer grunden for lokalplan (644) for Vindinge Vest, forventer et grundsalg til november, byggemodning henover årsskiftet og vil herefter være klar til en byggestart i marts 2018.

Se lokalplan 644 her

Se helhedsplanen for Vindinge Nord her

Hent illustration

Kontaktoplysninger

Borgmester Joy Mogensen
50 52 14 46

Formand for Plan- og Teknikudvalget, Torben Jørgensen
28 35 18 89, torbenj@roskilde.dk

Arkitekt og Byplanlægger Dorte Olsen
46 31 35 46, dorteo@roskilde.dk

Dato: 25. August 2017

Senest opdateret:

18. Marts 2019