You are here

Voldsom episode på Tiendeklassecenteret

Af Holger Petersen, Kommunikation, Skole og Børn
En tidligere elev mødte op på skolen og opførte sig truende og voldeligt. Alt tyder på, at der er tale om et personligt opgør.

Der har i dag den 16. november været en episode på 10. klassecenteret (TCR), hvor en tidligere elev er mødt op og har opført sig truende og voldeligt. Alt peger på, at der er tale om et personligt opgør med en nuværende elev, som blev opsøgt på skolen. Eleven er blevet slået med en genstand og er efterfølgende blevet behandlet på skadestuen for en flænge og en lille hjernerystelse, men har det godt efter omstændighederne. 

Den tidligere elev, der har opført sig voldeligt og truende, er nu i politiets varetægt. 

Skolens ledelse tog hurtigt kontakt til politiet, der har afhørt elever og medarbejdere, og ledelsen har i samarbejde med forvaltningen håndteret det nødvendige efter episoden. Det har været en voldsom oplevelse for de elever og medarbejdere, der var til stede. De er alle blevet tilbudt psykologisk krisehjælp.

Da det har været en voldsom oplevelse for dem, der har overværet den, har kommunen oprettet en kriseberdskabs-hotline, som eleverne og deres forældre kan henvende sig til. Nærmere information om den er offentliggjort på skolens forældreintra Aula. 

Skolen er åben som normalt i morgen, og fra den lyder en opfordring til eleverne og deres forældre om, at eleverne møder i skole. Det er bedre at komme i skole og tale med de andre elever og lærere end at være alene med oplevelsen derhjemme.

Dato: 16. November 2020

Senest opdateret:

16. November 2020