You are here

Yderligere 2,2 mio. kr. til værdig død i hjemmet

Af Sundhed og Omsorg
  • Treårigt projekt vil gøre det muligt for de borgere, der ønsker det, at dø trygt i deres eget hjem.

    Fotograf: Colourbox

Sidste år fik Roskilde Kommune bevilget 3,4 mio. kr. af Sundhedsstyrelsens satspulje til et tværsektorielt samarbejde mellem kommune, sygehus og praktiserende læger. Pengene skal sikre, at borgere, der ønsker det, kan få en værdig død i eget hjem. Nu kommer der endnu flere penge til området.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har besluttet, at 2,2 mio. kr. af de såkaldte værdighedsmidler skal gå til oprettelse af et team, der skal stå for koordineringen af en værdig død i eget hjem.

Det tværfaglige specialistteam, kaldet et palliativt team, skal sikre koordineringen med praktiserende læger og sygehus, tilbud om lindring i den sidste tid, samt tilbud til efterladte. Teamets opgave bliver ligeledes at rådgive og kompetenceudvikle det øvrige plejepersonale:

- Det nye team skal eksempelvis samarbejde med den døendes egen læge og hjemmesygeplejen, for at få aftalt den bedst mulige smertelindring, pleje og omsorg hjemme hos den døende. Teamet kan også være med til at skabe en større tryghed i hjemmet i den svære situation, forklarer Morten Gjerskov, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

International forskning viser, at hvis borgeren ønsker at dø i eget hjem frem for på sygehuset, styrkes et sådant forløb ved, at der er et tværfagligt og koordinerende team omkring borgeren. Derfor vil Roskilde Kommune bruge 2,2 mio. kr. af værdighedsmidlerne på et sådant team.

Baggrund:
Der er afsat 1 mia. kr. årligt fra og med 2016 på Finansloven, og disse penge fordeles mellem de kommuner, der udarbejder en værdighedspolitik. Derfor har Roskilde Kommune nu suppleret Ældrepolitikken med en værdighedspolitik, der omhandler emner som livskvalitet og selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring og en værdig død.

Byrådet har i værdighedspolitikken besluttet, at Roskilde Kommune skal være modelkommune i forhold til at udvikle og kvalificere den kommunale palliative indsats. Herunder at fremme en tidlig afklaring og forventningsafstemning af, hvor den enkelte borger ønsker at dø og hvilke ønsker borgeren har dertil.

Roskilde Kommune modtager 14,6 mio. kr. i værdighedsmidler i år 2017.

 

Dato: 04. November 2016

Senest opdateret:

11. Marts 2019