You are here

Borgerne skal hurtigere på benene

Af Lise Hammershøj, Social, Job & Sundhed
Roskilde Kommune sætter nu gang i et 1-årig forsøg med en læge ansat på Rehabiliteringscenter Roskilde. Målet er, at borgerne skal komme sig bedre og hurtigere efter et sygdomsforløb.

Nogle borgere har brug for et rehabiliteringsophold efter et sygdomsforløb. Det gælder, hvad enten de har været indlagt på hospital eller ligget syg i eget hjem:

- Vi vil forbedre borgernes oplevelse af overgangen mellem sygehuset og den kommunale genoptræning. Sygehusene udskriver borgerne tidligere og tidligere, og i dag ser vi en koordinering mellem sygehuset, egen læge og kommune, der kunne være bedre, forklarer Morten Gjerskov, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget og fortsætter:

- Vi ser også genindlæggelser, der nogle gang kunne være undgået og en genoptræning, der måske kunne komme hurtigere i gang. Det skal vi prøve at gøre bedre, så vi hurtigere får borgerne på benene igen.

Fra 1. januar og et år frem vil Roskilde Kommune undersøge mulighederne ved at have en læge ansat på kommunens rehabiliteringscenter. Målet er at forebygge unødige indlæggelser, skabe større tryghed for borgerne og sikre, at borgerens genoptræning bliver så god og effektiv som muligt. Samtidig skal lægen give sparring til medarbejderne på rehabiliteringscentret og i det hele taget bidrage til det tværfaglige arbejde omkring borgerne:

- Vi skal skabe en øget tryghed for borgerne, det gør vi ved at sikre et bedre behandlingsforløb, et mere optimalt samarbejde med sygehus og borgerens egen læge, slutter Morten Gjerskov.

Foto: Lars Bech

Dato: 15. December 2016

Senest opdateret:

11. Marts 2019