You are here

Brand på Solum: Beredskabet arbejder med ny plan

Af Line Rieck
I sidste weekend opstod en brand i en kæmpe bunke haveaffald ved virksomheden Solum i Roskilde. Branden er så stor, at lignende sjældent ses i Danmark.

Slukning af affaldsbranden har nu været i gang i en uge. Og selvom Styrelsen for Patentsikkerhed har bekræftet, at røgen fra haveaffaldet ikke er farlig, så kan røgen stadig lugtes - særligt i Trekroner og Roskilde.

Selvom det ser voldsomt ud, så forløber det fortsat efter planen. Den kontrollerede nedbrændning fortsætter og oplaget bliver langsomt mindre. Der er opsyn hele døgnet, så enhver ændring bliver opdaget, understreger beredskabsdirektør i Roskilde Beredskab Lars Robetjé.

Roskilde Brandvæsen har siden branden startede arbejdet tæt sammen med eksperter fra Beredskabsstyrelsen. I fællesskab er de i løbet af ugen blevet enige om at afprøve en ny metode til slukning af branden. Den nye metode tages i brug, fordi kernen af den brændende bunke er umulig at nå ind til med vand, skum eller andre slukningsmidler, og at det kan give en uhensigtsmæssig miljøbelastning.

Der er over 700 grader inde i midten af bunken, og vi har ingen slukningsmidler, der kan nå ind. Vand vil simpelthen fordampe og skabe enormt meget røg, og skum kan heller ikke nå ind, hvor der er varmest. Heller ikke regn i de mængder, vi oplever i går hjælper med slukningen. Derfor håber vi, at vi med jord kan slukke det på den bedste måde, så vi undgår en miljøbelastning og forhåbentlig kan afhjælpe generne for borgerne i Roskilde, forklarer beredskabsdirektøren.

Efter brandvæsenet har fået fuld kontrol på branden, og har fået den inddæmmet, har Solum fået instrukser til at føre tilsyn 24 timer i døgnet, samt at de kontinuerligt skal køre jord på den brændende bunke og lave køreveje rundt om bunken. Hertil fører Roskilde Beredskabs vagthavende indsatsleder tilsyn flere gange i døgnet, så vi er sikker på, at alt forløber, som det skal.

Hvis du vil vide mere om det konkrete forsøg, som brandvæsnet udfører, så kan du se videoen øverst på siden.

Dato: 26. September 2020

Senest opdateret:

26. September 2020