You are here

Byrådet samler inspiration til ny boligpolitik

Af Line Rieck
Byrådet i Roskilde Kommune startede årets andet byrådsseminar med en tur til to af hovedstadsområdets store udsatte boligområder for at samle inspiration til arbejdet med kommunens nye boligpolitik.

Det blev i forbindelse med budgetforliget i efteråret politisk besluttet, at Roskilde Kommune skulle have en boligpolitik i balance – og allerede på årets første byrådsseminar i februar var boligpolitikken på dagsordenen, og her var byrådet særligt optaget af initiativer i store bebyggelser som f.eks. Rønnebærparken og Æblehaven, hvor mange er uden arbejde og socialt udsat med beskedne indtægter.

Derfor startede byrådets andet seminar med en rundtur i to af landets store udsatte boligområder – Gyldenrisparken på Amager og Tingbjerg ved Husum, hvor byrådet fik et indblik i de igangværende udviklingsprojekter.

-  Det er rigtig vigtigt, at vi på tværs af politiske udvalg får en forståelse af, hvordan vi fremadrettet arbejder med de udfordringer, der er i udsatte boligområder, og her kan vi jo lige så godt tager udgangspunkt i de tiltag, der har virket andre steder, siger borgmester Joy Mogensen.

Arbejdet med boligpolitikken, boligudbygningsplan og udvikling af de eksisterende boligområder foregår i tæt samarbejde med vigtige aktører i kommunen, herunder naturligvis især Boligselskabet Sjælland.

- Jeg tror, at jeg taler på vegne af hele byrådet, når jeg siger, at vi i dag for alvor har taget hul på arbejdet med at sikre en boligpolitik i social balance. Vi har fået en masse input, som vi kan bruge i det videre arbejde, siger borgmester Joy Mogensen.

Der bliver de kommende år bygget 600- 900 boliger i Roskilde Kommune, mange af disse er almene boliger. Det er samtidig mening at kommunens udsatte boligområder løftes markant og gøres attraktive også for ressourcestærke borgere, ligesom der skal tænkes i boformer, der imødekommer målgrupper, som ellers har svært ved at finde bolig i Roskilde Kommune

Dato: 20. April 2018

Senest opdateret:

18. Marts 2019