You are here

Corona-krisen - konsekvenser og afbødning

Af Jens Thornsen
Hvor hårdt er Roskilde Kommunes virksomheder ramt af Corona-krisen, og kan vi iværksætte yderligere tiltag for at hjælpe de virksomheder, der har det sværest?

Det er nogle af de emner, som Roskilde Kommunes udvalg for Vækst, Erhverv og Globalisering bl.a. skal drøfte på deres kommende møde den 19. juni 2020.

Udgangspunktet er en helt ny undersøgelse, som Roskilde Kommune har fået udarbejdet sammen med en række andre kommuner landet over heriblandt Esbjerg, Køge, København, Gladsaxe, Randers, Ålborg m.fl. Undersøgelsen baserer sig bl.a. på en lang række interviews med virksomheder fra vidt forskellige brancher heriblandt 15 fra Roskilde omfattende et par DI-virksomheder.

Rapporten vil efter mødet bliver tilgængelig på https://roskilde.dk/erhverv   

Roskilde Kommunes udvalg for Vækst, Erhverv og Globalisering består af fem politiske repræsentanter og 10 eksterne erhvervsrepræsentanter. Dansk Industri er repræsenteret i udvalget ved Keld Nielsen fra Stryhns. 

Læs om udvalgets rolle og sammensætning her.

 

Dato: 03. Juni 2020

Senest opdateret:

03. Juni 2020