You are here

Den succesfulde seniorhøjskole undgår besparelser

Af Johanne Breum Jacobsen, Social, Job & Sundhed
Kommunens vellykkede tilbud, Seniorhøjskolen, bliver alligevel ikke samlet på færre matrikler for at opnå planlagte besparelser.

Fremover kommer højskolens aktiviteter til at foregår, hvor de plejer, og som de plejer. Lige fra ture til Sct. Hans' have, hvor jord under neglene og duften af krydderurter spreder glæde, til ture i skoven som typisk slutter omkring bålet med hygge ved varmen fra flammerne. Dertil kommer faste tilbud som motion og træning eller holdundervisning på træværkstedet. Også fremover vil borgerne have let adgang til Seniorhøjskolen:

-  Borgerne har taget fantastisk godt imod konceptet, så jeg er meget tilfreds med, at det er lykkedes at undgå en sammenlægning. Med alle de lokalafdelinger, der i dag er i kommunen, er borgerne tæt på Seniorhøjskolens mange gode oplevelser, og det er vigtigt, siger Morten Gjerskov, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Den rehabiliterende tankegang

Seniorhøjskolen ligger i forlængelse af den proces, der gennem længere tid har været i gang på sundheds- og omsorgsområdet i Roskilde Kommune. Her vil man væk fra snakken om skrøbelige ældre. Den rehabiliterende tankegang, tager som udgangspunkt, at der er stærke ældre, som i en periode kan være i en skrøbelig situation. Det er en anden måde at se borgeren på, som understøtter borgerens egne resurser:

-  Borgere skal kunne vælge oplevelser ud fra deres interesser, og de er jo selvfølgelig ikke ens. Derfor er det skønt at se, hvor mange forskellige aktiviteter, der efterhånden er på programmet. Vores fornemste opgave er at bidrage til, at borgerne får gode muligheder for at have et så meningsfuldt og aktivt liv som muligt - uanset alder, slutter Morten Gjerskov, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Seniorhøjskolens afdeling på Holbækvej, der rummer Seniorhøjskolen for blinde og svagtseende, skal fra 2019 også være hjem for Netværkscaféen til yngre borgere med demens. Netværkscaféen holder i dag til på Asterscentret, men caféen skal flytte, da Asterscentret fra 2020 vil blive udfaset.

Fakta

  • Seniorhøjskolen består i dag af syv lokalafdelinger, som er fordelt forskellige steder i kommunen.
  • Foruden de åbne tilbud, kan man blive visiteret til aktiviteter På Seniorhøjskolen, der skal træne én til at blive mere selvhjulpen.
  • Læs mere om Seniorhøjskolen på kommunens hjemmeside: roskilde.dk/seniorhøjskolen 
Dato: 09. November 2018

Senest opdateret:

18. Marts 2019