You are here

En million til nyt testcenter for oversvømmelsesbeskyttelse

Af Line Rieck, Kommunikation
Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering i Roskilde Kommune, hvor en lang række erhvervsorganisationer er repræsenteret, har valgt at støtte et nyt banebrydende testcenter med en million kroner. Testcentret skal være med til at sikre os bedre mod verdens største naturkatastrofer, oversvømmelser.

Oversvømmelser har store konsekvenser for befolkningen i udsatte områder. Det ved vi alt for godt i Roskilde Kommune, hvor fire store storme har kostet dyrt. Familier har mistet deres hjem og ejendele, og frygten sidder dybt i kroppen og bliver aktiveret, så snart et nyt stormvarsel truer.
 
Formålet med det nye Center for Oversvømmelsesbeskyttelse er at skabe tryghed og forbedret livskvalitet ved at opbygge viden og kompetencer i forhold til at udvikle og anvende midlertidige og mobile løsninger, der virker her og nu.
 
- Klimaforandringerne har haft stor betydning for mange borgere i Roskilde Kommune. Især de, der har Roskilde Fjord og Værebro Å som naboer, derfor er det meget nærliggende, at vi i Roskilde Kommune går foran i forsøget på at teste og demonstrere nye midlertidige og mobile løsninger, der virker her og nu, siger borgmester Joy Mogensen (A).
 
Centret skal indeholde et simuleringsmiljø, der kan fungere som test-og træningsfacilitet for byer, kommuner, civile og beredskaber fra Danmark og resten af verden. Samtidig kan virksomheder bruge centeret til at teste og demonstrere nye typer af løsninger, hvad enten det handler om at opnå dokumentation og certificering af nye teknologier eller at fremvise løsninger for potentielle kunder og oplære eksisterende kunder i at benytte dem. Målet er et effektivt beredskab, hvor viden bruges til at klæde samfundet på til bedre at kunne forebygge og håndtere oversvømmelser.
 
Projektet har et samlet etableringsbudget på 2 mio. kr., og er tænkt som et offentligt-privat samarbejde, hvor CORO´s medlemmer bidrager med resten af de midler, der skal til for at realisere projektet.
 
- Det er altid glædeligt, når vi i samarbejde med private virksomheder udvikler innovative løsninger, der kan bruges både i Danmark og internationalt, siger formand for Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, Lars Lindskov (C).
 
CORO,Colab Roskilde står for at facilitere samarbejdet og engagere flere partnere. Center for Oversvømmelsesbeskyttelse er tænkt fysisk placeret sammen med Beredskabsstationen på Gammel Vindingvej 10 i Roskilde. Ligeledes vil den efterfølgende drift af centeret skulle varetages af Beredskabet i Roskilde i samarbejde med private virksomheder.
 

Dato: 19. Februar 2019

Senest opdateret:

19. Februar 2019