You are here

Engagement i top til budgetborgermøder

Af Line Rieck
Der er gang i borgerinddragelsen i Roskilde Kommune, der den seneste måned har afholdt tre budgetborgermøder i Jyllinge, Viby og Roskilde, hvor borgerne har testet en ny form for borgerinddragelse og er kommet med input til det kommende budget 2019.

Roskilde Kommune har igangsat et arbejde, som skal sikre, at borgerne i fremtiden bliver inddraget endnu mere og i forbindelse med de tre netop afholdte budgetborgermøder er en række helt nye redskaber blevet taget i brug for at sikre en god og givende dialog mellem borgere og politikere.

-          Møderne har givet byrådet inspiration og et virkelighedstjek i forhold til, hvad borgerne oplever og tænker. Sammen udvikler vi de bedste løsninger og på trods af den store forskellighed, der er rundt omkring i kommunens lokalsamfund, så er der en ting, der går igen ved alle tre borgermøder - modige og engagerede borgere, der tør at diskutere og kommer med konkrete relevante ideer, siger borgmester Joy Mogensen.

De tre budgetborgermøder er endnu en måde at sikre nye ideer, der kommer fra mennesker uden for rådhusets mure. Formålet med møderne er at forny den demokratiske samtale og selve mødet mellem lokalpolitikere og borgere. Der er med andre ord mulighed for at diskutere med naboer og ildsjæle fra lokalsamfundet, hvad der er deres vigtigste værdier og gode ideer - og samtidig giver det politikerne et klart billede af, hvad der optager borgerne mest, når næste års budget skal prioriteres.

-          Til borgermøderne møder vi dem, der er eksperter på deres område. Når vi inddrager borgerne, handler det om at opbygge stærke fællesskaber, som giver mening for borgerne. Det handler om at skabe løsninger sammen med borgerne i stedet for at tænke løsninger for borgerne. Budgetborgermøderne et godt eksempel på, at vi har fundet en god måde at sikre en god dialog, som alle har taget godt imod, siger borgmester Joy Mogensen.

Borgermøderne om budgettet handler dog ikke kun om, at politikerne skal have nogle nye ideer på bordet. Til møderne blev deltagere præsenteret for nogle af de mest ekstreme scenarier, der kan opstå i forbindelse med budgetforhandlinger. På den måde håber borgmesteren, at der også opstår en bedre forståelse for, hvordan det politiske arbejde foregår.

Borgermøderne er en tilføjelses til den almindelige høringsproces omkring budgettet, som fastholdes som hidtil.

Roskilde Kommune er langt fra færdige med at teste nye former for inddragelse, og er derfor blevet en del af projektet 'Vores Stemmer', der har til formål at forny mødet mellem borger og politiker i Danmark.

Det forventes, at ' Vores stemmer' afvikles i starten af 2019, men det er altid muligt at stille forslag til byrådet via kommunes hjemmeside.

 

Dato: 19. Juni 2018

Senest opdateret:

18. Marts 2019