You are here

Enigt byråd vedtog ny boligpolitik
Af Line Rieck
Byrådet i Roskilde Kommune vedtog onsdag, at der fremover skal arbejdes endnu mere intensivt for at sikre plads til rig, fattig, ung som gammel, alle steder i kommunen.

Nu starter arbejdet med at virkeliggøre Roskilde Kommunes nye boligpolitik, som er en del af kommunens nye planstrategi, der blev vedtaget af et enigt byråd i går. Det er et politisk ønske, at alle kommunes bydele skal være attraktive, robuste og i social balance med mulighed for, at studerende og lønmodtagere bor dør om dør med direktøren, efterlønsmodtageren, iværksætteren og den jobsøgende.

Der bliver de kommende år bygget ca. 700 blandede boliger i Roskilde Kommune om året, der skal sikre plads til endnu flere nye borgere i kommunen. Det er samtidig mening, at kommunens udsatte boligområder løftes markant og gøres attraktive også for ressourcestærke borgere, ligesom der skal tænkes i boformer, der imødekommer målgrupper, som ellers har svært ved at finde bolig i Roskilde Kommune. 

- Nu har vi vedtaget en ambitiøs boligpolitik, og med den i hånden skal vi i gang med at udvikle Roskilde Kommune i den retning, som vi i byrådet har besluttet. Det betyder blandt andet, at vi skal skabe plads til flere nye Roskilde-borgere, og at der skal være gode boliger til unge, børnefamilier og dem, hvor børnene er fløjet fra reden, siger borgmester Joy Mogensen.

Hun er glad for, at det er lykkedes at få lavet den nye boligpolitik i et bredt politisk samarbejde.

Sociale problemer skal løses med andet end mursten

- I Roskilde Kommune har vi ingen områder, der er klassificeret som ghetto, men vi har udsatte områder, der trænger til et løft. Områder, der med tiden er blevet mere nedslidte og utrygge, og som sætter gang i en spiral af gradvist dårligere omdømme, stigende beboerudskiftning og koncentration af sociale problemer - det skal laves om, siger borgmester Joy Mogensen.

Og det er tydeligt i kommunens nye boligpolitik, at der er et politisk ønske om, at fornyelsen af de udsatte boligområder skal ske med forståelse for de lokale styrker og potentialer - både dem, der findes i områdets fysiske kvaliteter, beliggenhed, omgivelser og natur, men også i det, der findes blandt beboerne, ildsjælene, i forenings- og kulturlivet.

Arbejdet med boligpolitikken, boligudbygningsplan og udvikling af de eksisterende boligområder er forgået i tæt samarbejde med vigtige aktører i kommunen, herunder naturligvis især Boligselskabet Sjælland.

Dato: 26. April 2019

Senest opdateret:

26. April 2019