You are here

Et godt liv med demens - også i Roskilde

Af Lise Hammershøj, Kommunikation
En ny demensstrategi skal både styrke fagligheden på området, hjælpe pårørende og sikre samarbejdet med lokalsamfundet for at styrke kendskabet til demens blandt borgere, foreninger og virksomheder.

Som borgere møder vi medborgere med demens alle steder. Som os andre kommer de på biblioteket, i butikkerne og i bussen. Roskilde Kommune ønsker at være med til at skabe de bedst mulige rammer, så mennesker med demens kan leve et trygt og værdigt liv på trods af demensen. Det kan alle borgere bidrage til.

Roskilde Kommunes demensstrategi for 2019-2023 beskriver en række konkrete initiativer for udviklingen af demensområdet. Der er blandt andet fokus på øget faglighed på demensområdet, demensvenlig indretning på alle kommunens plejecentre, støtte til de pårørende og arbejde for et mere demensvenligt samfund:

-   Det kan være rigtig svært for borgere med demens at klare indkøb eller en tur på biblioteket. Og naturligt nok mangler mange af os viden om sygdommen. Derfor er samarbejdet med Alzheimerforeningen et af vores initiativer. Her vil vi fx uddanne lokale såkaldte 'demensven-instruktører, som kan give deres viden om demens videre, forklarer Morten Gjerskov, formand for Sundheds- og omsorgsudvalget. 

Frirum til de pårørende

De pårørende er også fremhævet i strategien. Deres livskvalitet er meget ofte udfordret pga. det store arbejde med at drage omsorg for og hjælpe deres demensramte ægtefælde/forælder. Derfor er mulighederne for aflastning vigtig. Et eksempel er Else, som er gift med Hans på 78, der har demens. Hver anden uge kommer der en medarbejder fra hjemmeplejen og er sammen med Hans i fire timer, mens Else går til gymnastik og spiser frokost med sine veninder:

-    Vores tilbud om aflastning giver de pårørende et pusterum, hvor de kan tage sig lidt af sig selv. Vi ved, det giver noget energi, som den pårørende kan trækker på, når der er tunge dage, forklarer Morten Gjerskov, formand for Sundheds- og omsorgsudvalget.

FAKTA:

  • Demensstrategien gælder for 2019-2023
  • Interesseorganisationer, politikere og fagpersoner været inddraget i processen og bidraget til strategien.
  • Læs mere om Demensvenner på: demensven.dk

 

Dato: 05. April 2019

Senest opdateret:

05. April 2019