You are here

Faste læger på plejecentrene er en succes

Af Lise Hammershøj, Kommunikation
De praktiserende læger på kommunens plejecentre giver større tryghed blandt beboerne og mere kvalitet i plejen. Borgere, medarbejdere og læger er glade for ordningen, som fortsætter med fuld dækning på både kommunale og private plejecentre.

Ved at have en fast læge tilknyttet på alle plejecentre i kommunen oplever Roskilde Kommune større tryghed blandt beboerne, mere kvalitet i plejen, øget lægetid til den enkelte borger og bedre medicinering.

Tidligere var samarbejdet med de praktiserende læger både tidskrævende og svært for medarbejderne. De skulle blandt andet bruge rigtig meget tid på telefonen for at komme igennem til 30 forskellige læger. Nu har hovedparten af beboerne på det enkelte plejecenter, efter eget valg, den samme praktiserende læge, og det frigiver værdifuld tid til den enkelte:

-    Da vi først satte ordningen i gang var et af mine ønsker at forbedre livskvaliteten for beboerne på kommunens plejecentre. Det synes jeg, vi har opnået. Der er forskel både når det handler om medicinering, vores pleje og lægetid til den enkelte beboer, udtaler Morten Gjerskov, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Skepsis er væk

I starten var nogle af lægerne lidt skeptiske overfor ordningen, men ikke mere. Lægerne er trygge ved medarbejdernes kompetencer og ved, de kender beboerne og deres sygdomsbillede. Samtidig har medarbejderne nemmere adgang til lægen:

-    I dag er medarbejderne klædt bedre på til at opdage symptomer hos beboerne, fordi de løbende har faglige snakke med lægen. Samarbejdet betyder, at mange situationer bliver taget i opløbet, så vi undgår en indlæggelse, forklarer Morten Gjerskov, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

I modsætning til tidligere udarbejder medarbejdere og lægen systematisk handleplaner for de enkelte beboere, ligesom de løbende følger op på problemstillinger. Det nedsætter behovet for akut lægehjælp på plejecentrene.

De praktiserende læger er glade

Den store succes skyldes blandt andet, at det er en fælles ordning mellem kommunen og de praktiserende læger. Succesen kan dog også tilskrives praktiserende læge Laura Sonnenborg, som er plejehjemslægekoordinator. Gennem denne ordning har de praktiserende læger og kommunen i fællesskab påtaget sig ansvaret for, at der er en praktiserende læge på alle kommunens plejecentre:

-    De praktiserende læger i Roskilde Kommune vil også det her. Det er jo grunden til, at vi fortsat har fuld og hel dækning på alle vores plejecentre, både de kommunale og de private. Når vi åbner det nye Hyrdehøj Plejecenter, så sørger Laura Sonnenborg for, at der også er læger her. Hun får det til at ske og jeg sætter i den grad pris på det fælles ansvar som læger og kommune tager, lyder det fra udvalgsformand Morten Gjerskov.

 

FAKTA

  • Roskilde Kommune har siden 2017 haft praktiserende læger på alle kommunens plejecentre, både kommunale og private. Der er afsat midler til ordningen i 2020 og frem.  
  • 78 % af beboerne på plejecentre i Roskilde Kommune havde pr. 1. juli 2018 valgt den lokale plejecenterlæge som egen praktiserende læge.

 

BAGGRUND

  • Som en del af satspuljeaftalen for 2016-2019 blev der afsat 100 mio. kr. til fast tilknyttede læger på alle landets plejecentre. Ordningen er i 2020-2021 på finansloven, hvor der i alt er afsat 20 mio. kr. til ordningen. Roskilde Kommune forventes at modtage ca. 140.000 kr. af dem. I 2019 har Roskilde Kommune haft udgifter for 462.000 kr.
  • Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) gennemførte i 2012-2014 et pilotprojekt, som viste, at plejecenterlæger gav behandlingskvaliteten et væsentligt løft. Fx faldt antallet af indlæggelser for sygdomme, der kan forebygges, mærkbart, og lægerne vurderede, at der blev brugt mindre medicin på plejehjemmene.
Dato: 24. Januar 2020

Senest opdateret:

24. Januar 2020