You are here

Fra lokal summen til global forandring: FN’s Verdensmål skal danne ramme om vækst i Roskilde
Af Simon Malte Olesen
Det traditionsrige Sommertræf og COCONF19 Kick-off satte i år fokus på de konkurrencemæssige fordele, som FN’s Verdensmål kan skabe for virksomheder i Roskilde.

Scenen var sat for både studerende, private virksomheder, offentlige organisationer og videninstitutioner, da der ved årets Summetræf blev budt op til dans med spændende udfordringer, der bedst løses i partnerskaber.

Temaet for årets summetræf var FN’s 17 Verdensmål, og fokus var på at skabe nye bæredygtige løsninger til gavn for samfundet.

- Det er lokalt, verdensmålene kan oversættes til konkrete løsninger og indsatser. Realiseringen af FN’s verdensmål skal derfor også starte lokalt, og det er derfor, vi alle sammen er samlet her i dag. For at indfri verdensmålene er vi nødt til at arbejde sammen, og derfor er det nødvendigt at styrke partnerskaber mellem både offentlige og private samarbejdspartnere for at finde de bæredygtige løsninger, siger Tomas Breddam, borgmester i Roskilde Kommune.

Både på scenen og ved de mange stande blev der drøftet udfordringer som affaldssortering, genanvendelse af plastik, bæredygtige adfærdsændringer, fremtidens bæredygtige boformer – og vores egen udfordring, som vi stiller; hvordan skaber vi sammen nye jobmuligheder og fleksibilitet på arbejdsmarkedet for udsatte borgere?

- Jeg er glad for arrangementet og for at virksomhederne kan få mulighed for at mødes, det skaber både vækstpotentiale og nye ideer, siger Lars Lindskov, formand for Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering.

Dato: 10. September 2019

Senest opdateret:

10. September 2019