You are here

Godt nyt for diget i Jyllinge Nordmark

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
  • Jyllinge_Nordmark

    Arbejdet med diger og sluser i februar 2019, mens det endnu var i gang.

Kommuner får – i helt særlige tilfælde – mulighed for at søge om lov til at fjerne klageadgangen ved større kystbeskyttelsesprojekter. Loven træder i kraft 22. maj, og Roskilde Kommune har allerede den 6. april sendt en ansøgning om at få fjernet klageadgangen i Jyllinge Nordmark-projektet.

Folketinget har netop tredjebehandlet og vedtaget et lovslag, som skal sikre, at større kystbeskyttelsesprojekter ikke trækker unødigt i langdrag.

Kommuner får – i helt særlige tilfælde – mulighed for at søge om lov til at fjerne klageadgangen, når der gives tilladelse til større kystbeskyttelsesprojekter.

Loven træder i kraft 22. maj, og Roskilde Kommune har allerede den 6. april sendt en ansøgning til ministeren om at få fjernet klageadgangen i Jyllinge Nordmark-projektet.

Næste milepæl er ministeriets afgørelse på ansøgningen. Derefter vil byrådet behandle en endelig tilladelse til kystbeskyttelsesprojektet.

- Områderne omkring Roskilde Fjord bliver igen og igen ramt af oversvømmelser. Det skaber utryghed for beboerne. Derfor prioriterer vi et kystsikringsprojekt meget højt. Det er helt afgørende med mulighed for en mere smidig klageproces, så jeg er meget glad for lovændringen, siger borgmester Tomas Breddam.

Se pressemeddelelsen fra Miljø- og Fødevareministeriet her.

 

Kontakt

Miljø
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 14. Maj 2020

Senest opdateret:

14. Maj 2020