You are here

Hurtigt bredbånd til 254 husstande i Roskilde Kommune
Af Line Rieck
Fire bredbåndsprojekter fra Roskilde Kommune har fået tildelt næsten fire millioner kroner fra den statslige bredbåndspulje, så flere borgere nu får adgang til hurtigt internet.

I nogle af Roskilde Kommunes landområder halter det med adgangen til hurtigt internet. Det kan være en begrænsning i hverdagen, hvor selvbetjeningsløsninger, skoleafleveringer, hjemmearbejdspladser og et rigt kulturliv på internettet forudsætter en fornuftig bredbåndsforbindelse.

Den 14. december offentliggjorde Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet hvilke projekter, der har fået støtte fra den statslige bredbåndspulje, og fire projektansøgninger fra borgere i Roskilde Kommune er blevet imødekommet. Samlet set har projekterne fået tildelt 3,97 mio. kr. til forbedring af bredbåndsforbindelser. Det betyder, at 254 husstande, som i dag kun har begrænset adgang til hurtigt internet, får indlagt en moderne bredbåndstilslutning i løbet af 2019.

- Vi har en målsætning om, at alle borgere i Roskilde Kommune skal have adgang til hurtigt bredbånd. Med finansieringen af de nye projekter får vi mulighed for at tage et vigtigt skridt i den rigtige retning, " siger borgmester Joy Mogensen.

Og udsigten til hurtigere bredbånd glæder.

- Vi er meget glade for, at vi har fået midler for bredbåndspuljen, vi havde faktisk ikke regnet med det, men det giver jo et kæmpe løft for området. Vi kunne kun få pengene, fordi så mange herude sagde ja til at være med. Det har samlet området og har været en rigtig god proces, forklarer Rasmus Bjerre fra Viby Syd Bredbånd.

Projekterne, som har fået støtte, er alle placeret i kommunens landzoneområder. Det var en forudsætning for at søge bredbåndspuljen i år. Projekterne er geografisk spredt i kommunen. Ligeledes er projekterne forskellige i størrelse. Det største projekt på 102 adresser udspringer fra Lille Valby og omfatter adresser på St. Valbyvej, Lille Valbyvej, Frederiksborgvej og flere tilstødende veje. Det mindste projekt er placeret i den vestlige del af Roskilde med 13 adresser på Vesterdal, Bjergmarken og Hørhusene. 

I den sydlige del af kommunen har to projekter syd for Viby fået tilskud. Det drejer sig dels om Søster Svenstrup, hvor 62 adresser kan se frem til en hurtigere bredbåndsforbindelse og dels 77 adresser på bl.a. Hønskevejen, Valorevej, Åbakkevej, Ørstedvej mv.

Kommune støtter med 476.000 kroner

Kommunen har stor fokus på problemet med dårlige bredbåndsforbindelser, og har derfor i samme omgang valgt at støtte projekterne med i alt 476.000 kroner. Den kommunale medfinansiering har øget sandsynligheden for, at projekterne har fået del i midlerne fra den statslige bredbåndspulje.

- Med de fire projekter fortsætter vi arbejdet med at afhjælpe problemet med dårlige bredbåndsforbindelse. Vi vil derfor fortsat have fokus på at sikre adgang til hurtigt internet for alle borgere i Roskilde Kommune, siger borgmester Joy Mogensen.

Ud over de fire projekter, der får tilskud fra Statens Bredbåndspulje, søgte yderligere to med Roskilde-borgere i spidsen. Vilkårene for at søge bredbåndspuljen i 2018 var desværre anderledes i forhold til tidligere år, hvor der ikke blev skelnet mellem projekter i de forskellige kommuner. I 2018 valgte man fra nationalt politisk hold at inddele kommunerne i by-, mellem-, land- og yderkommuner. Det er desværre en alvorlig ulempe for en bykommune som Roskilde, at ansøgninger fra land- og yderkommunerne, som fx Herning og Struer  optjente yderligere 15 procent flere point end tilsvarende med geografisk ophav i fx Lejre, Holbæk og Roskilde.

- Det er rigtig ærgerligt at man fra Christiansborgs side har valgt at prioritere nogle områder af Danmark fremfor andre. Det burde være nok at prioritere støtte til landzoneadresser, hvor adresserne ligger spredt og udrulning af bredbånd derfor er dyrt, fremfor også at prioritere mellem kommunerne, siger Joy Mogensen.

 

Dato: 17. December 2018

Senest opdateret:

18. Marts 2019