You are here

Hygge ved Brugsen i Gadstrup

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
Hvor mødes man i Gadstrup? I hvert fald ved Brugsen, som nu har fået et hyggeligt mødested som et Zebraprojekt. Der er kommet en pavillon, hvor man kan sidde om sommeren med en is, hygge sig med gløggen, når der sælges juletræer, eller vente med hunden, når en anden lige er inde og handle.

Pavillonen skulle gerne blive et sted for alle, og Zebrabyarbejdsgruppen i Gadstrup håber, sammen med Brugsen, at det kan blive rammen for både spontane stunder, men også at det kan spille en rolle ved arrangementer og andet.

Brugsen vil fremadrettet stå for vedligeholdelsen af opholdsrummet, hvor armeringsnettet ud mod parkeringspladsen med tiden skal blive til en grøn væg, der både skærmer mod bilerne og skaber en hyggelig stemning når man sidder på bænkene.

En anden gruppe i Gadstrup - arbejdsgruppen for Hovedgaden - har tidligere på året afsluttet et projekt om at gøre Hovedgaden og Slotsbakken mere tryg at færdes på.

ZebraBy er et koncept, kommunen har opfundet for at udvikle områder gennem gode ideer og samarbejde på tværs af lokalområdet. Ideerne skal gro frem inspireret af hverdagen og livet i området.

Foto: Anna Højeng, Kenneth Ludvigsen og Sara Maria Christensen fra Zebrabyarbejdsgruppen i Gadstrup

Dato: 15. Oktober 2020

Senest opdateret:

16. Oktober 2020