You are here

Invitation til COconference om social innovation

Af Kristian Karstoft
På COconference kan du hjælpe 9 kendte udfordringsgivere med at finde innovative løsninger på reelle udfordringer i regi af FN´s Verdensmål, som de ikke kan løse alene. Hvis din løsning viser sig at få størst indflydelse på en udfordring, kan du vinde kr. 20.000. Arrangementet er gratis.

Til COCONF18 efterspørger ARGO, Boligselskabet Sjælland, De forenede Dampvaskerier, DSV Transport, Fors A/S, IST og Roskilde kommune, Roskilde Festival og Rockwool nye bæredygtige løsninger på komplekse udfordringer og tilbyder dig at samarbejde om test og implementering af de bedste løsningsforslag. 

Deltag derfor i arrangementet torsdag d. 20. september og få mulighed for at indgå i direkte dialog med udfordringsgiverne. Samtidigt kan du etablere nye partnerskaber og interagere med studerende og relevante fagmiljøer, som kan bidrage til at udvikle netop dit løsningsforslag inden for bæredygtighed, klimarenovering og byggeri.  

Du kan tilmelde dig og læse mere om innovationsforløbet, deadlines og de 9 udfordringer på COchallenge-eventen

Deadline for tilmelding til de enkelte udfordringer er dels 4., dels 14. september.

Om COconference

COconference i regi af CORO | Co-lab Roskilde er et socialt innovationsforløb i fire engagerende steps:

fra kvalificering af udfordring til løsningsudvikling over præsentation til reel test og implementering. COconference igangsætter og faciliterer innovationsprocesser ved at forbinde aktører på tværs af brancher og fagligheder. 

 

Dato: 16. August 2018

Senest opdateret:

18. Marts 2019