You are here

Jyllinge Nordmark er en bydel udfordret af vand
Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
Jyllinge Nordmark er en bydel, der er udfordret af vand på flere niveauer. For at sikre området imod oversvømmelser fra fjorden er en kystbeskyttelse af området klar i foråret 2021. Men Jyllinge Nordmark er heller ikke regnvandskloakeret, og det arbejde starter nu.

"Mange steder i Jyllinge Nordmark står grundvandet meget højt. Det gør det svært for regnvandet at sive ned i jorden. Samtidig er der begrænset kapacitet i Råmosegrøfterne, som skal klare afstrømningen fra området.
Derfor var vi - sideløbende med arbejdet med kystsikringen - sammen med forsyningsselskabet Fors A/S arbejdet på, at finde gode løsninger for regnvandet", forklarer formand for Klima- og Miljøudvalget, Karim Friis Arfaoui.

"På vores seneste udvalgsmøde har vi fået en status på, hvordan udvalgte områder i Jyllinge Nordmark kan ændres, så der, ud over den eksisterende spildevandskloakering, bliver mulighed for tilslutning til et system, der afleder regnvandet. Arbejdet starter i år med et pilotprojekt på Vernersvej, Knudsvej, Olesvej og Sommervej. Derefter skal det resterende område regnvandskloakeres med inddragelse af erfaringerne fra pilotprojektet.
Forudsigelserne omkring klimaforandringerne er jo, at vi kommer til at opleve flere tilfælde med store mængder regn på kort tid. Derfor er der ingen tvivl om, at de her tiltag er nødvendige, så vi kan skabe endnu større tryghed for vores prøvede borgere i Jyllinge Nordmark", siger udvalgsformanden.

En regnvandsløsning i Jyllinge Nordmark vurderes at koste 55 mio. kr., som finansieres af anlægsbudgettet hos Fors A/S.

Løsningen vil også indebære udgifter for de enkelte grundejere og grundejerforeninger, som får udgifter til fremføring af regnvandet til det fælles regnvandssystem og til evt. omlægninger af veje.

Kontakt

Miljø
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 13. Januar 2021

Senest opdateret:

13. Januar 2021