You are here

Købsaftale underskrevet: Sankt Hans Vest er nu solgt til Roskilde Kommune
Af Line Rieck
 • Underskrift købsaftale

  Borgmester Tomas Breddam og regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen underskriver den historiske købsaftale.

Borgmester Tomas Breddam og regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen har nu underskrevet den historiske købsaftale, der markerer starten på en ny fremtid for Roskildes rekreative baghave – Sankt Hans.

Roskilde Byråd godkendte den 2. september købsaftalen med Region Hovedstaden vedrørende købet af Sankt Hans, og i onsdags mødtes Roskildes borgmester Tomas Breddam og Regionsrådsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen for at underskrive kontrakten i de skønne omgivelser på Sankt Hans.

Overtagelsen har været flere år undervejs, og nu skal kommunen sætte retningen for en ny bydel, ligesom det tidligere har været tilfældet med Musicon, der har sin egen profil.

Borgmesteren understregede i sin tale, at han ser for sig, at man med de naturskønne omgivelser kommer til at lægge vægt på rekreation, sundhed, fred og ro - ligesom det oprindeligt har været tanken med at lægge hospitalet ved skov og vand.

- Det, der er vigtigt for mig, er, at det bliver et område for hele Roskilde. Ud over de 400 familier, der flytter ind, skal alle andre også have mulighed for at bruge det skønne område, som mange også bruger i dag, understregede Tomas Breddam.

Samarbejdet med Region Hovedstaden fortsætter

- Jeg er utrolig taknemmelig for, at du har taget turen herud i dag Sophie Hæstorp Andersen. For den her købsaftale markerer også det gode samarbejde mellem Roskilde Kommune og Region Hovedstaden – som fortsætter, for I bliver jo lige her på Sankt Hans, fremhævede borgmester Tomas Breddam i sin tale til regionsrådsformanden og de fremmødte journalister.

Regionsrådsformanden benyttede ligeledes lejligheden til at udtrykke sin glæde over aftalen.

- Vi er glade for at være nået til enighed med Roskilde Kommune om et salg af den vestlige del af Psykiatrisk Center Sct. Hans. Sct. Hans er Danmarks ældste psykiatriske hospital og stedet ligger i smukke omgivelser ned til Roskilde Fjord. I har lavet en helhedsplan for området, som om nogle år kommer til at rumme en ny bydel med 400 boliger. Planen ser rigtig flot og spændende ud, pointerede Sophie Hæstorp Andersen.

Hun understregede samtidig, at Region Hovedstaden ikke forsvinder helt fra Roskilde.

- Vi er ved at bygge Nordens bedste retspsykiatri på markerne heroppe ved siden af, og vi har stadig Afdeling M, der behandler patienter med psykisk sygdom og samtidigt misbrug, liggende hernede. Med andre ord forbliver vi naboer, men nu er vi blevet endnu tættere naboer.

Kommunen overtager området i 2022, men allerede til efteråret kan høringer og borgermøder gå i gang. Læs mere om projektet på roskilde.dk/sankthans.

Købsaftalens detaljer fremgår af faktaboksen nedenfor.

Fakta: Roskilde Kommunes erhvervelse af Sankt Hans

 • Baggrund

  Byrådet har den 2. september 2020 godkendt, at Roskilde Kommune indgår en købsaftale med Region Hovedstaden vedrørende køb af Sankt Hans Vest. Vedlagte kortbilag viser de to delområder, som kommunen erhverver fra Region Hovedstaden.

  På samme møde har Byrådet besluttet at sende et forslag til en helhedsplan for området i offentlig høring frem til den 2. november 2020. Helhedsplanen skal sætte rammerne for en udvikling af området.

  Købsaftalens afgrænsning

  Region Hovedstaden beholder Sankt Hans Øst. På vestområdet beholder regionen Fjordhuset, som bliver den eneste tilbageværende psykiatriske afdeling mod vest. Fjordhusets placering kan ses af vedlagte kortbilag.

 • Købsaftalens afgrænsning

  Region Hovedstaden beholder Sankt Hans Øst. På vestområdet beholder regionen Fjordhuset, som bliver den eneste tilbageværende psykiatriske afdeling mod vest. Fjordhusets placering kan ses af vedlagte kortbilag.

 • Grundareal

  Kommunen overtager i alt et grundareal svarende til ca. 40 ha.

 • Bygningsareal

  Det samlede bygningsareal inkl. kælder udgør 43.759 m2. Herudover er det hensigten, at der kan ske nedrivning og opførelse af 15.000 m2 nybyggeri til boliger i byggefelt A og B i forbindelse med byudviklingen. Placeringen af byggefelt A og B fremgår af det vedlagte kortbilag. Det samlede bygningsareal inkl. boligbyggeretter svarende til 15.000 m2 udgør således 58.759 m2.

  Delområde 2 er fortrinsvist ubebygget.  

 • Fredninger og bevaringsværdighed

  Mange af bygningerne i delområde 1 har en høj bevaringsværdi, og der er registreret bygningsfredning for så vidt angår ”Kurhuset”.

  Sankt Hans påvirkes af en række forskellige naturbevaringshensyn – herunder strandbeskyttelse og Natura2000-beskyttelse.

  En del af delområde 1 er fredet som fortidsminde.

  Delområde 2 er fredet og udgør et friområde, der er udlagt og anvendes som rekreativt område.

 • Pris

  Prisen er aftalt til 105 mio. kr. Prisen forudsætter, at de nuværende behandlingsfunktioner i Fjordhuset på sigt flyttes fra Vestområdet. Såfremt det ikke kan lade sig gøre, reduceres prisen til 85 mio. kr.

 • Overtagelsesdag

  Overtagelsesdagen for delområde 1 er fastsat til den 1. april 2022.

  Region Hovedstaden er i gang med at opføre en ny retspsykiatrisk afdeling på den østlige del af Sankt Hans, som forventes at stå færdig med udgangen af juni 2021. Den nye afdeling skal bl.a. huse patienter fra nogle af de afdelinger, der nedlægges på Vestområdet. Såfremt byggeriet forsinkes, udskydes overtagelsesdagen tilsvarende.

  Det rekreative område – delområde 2 – overtages medio 2021 efter nærmere aftale.

 • Planlægning

  Helhedsplanen for området vil blive fulgt op af en handleplan, som vil fastlægge rækkefølgen for salg og udvikling af området.

  Kommunen forventer i 2021 at påbegynde ændring af kommuneplanramme og lokalplanlægning af de første bygninger, der skal omdannes til andre anvendelser.

Dato: 09. September 2020

Senest opdateret:

11. September 2020