You are here

Kommunalt anlægsarbejde kan sættes tidligere i gang
Af Line Rieck
Partierne bag budgetforliget i Roskilde Kommune (Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti) har prioriteret anlægsarbejde for 92 mio. kr. til mulig tidligere igangsættelse for at stimulere økonomien. Projekter planlagt til de kommende år kan altså sættes i gang allerede i 2020.

- Som kommune skal vi gøre vores for at stimulere aktivitet, så erhvervslivet får fyldt ordrebøgerne. Vi har prioriteret en række anlægsarbejder, som alligevel var nødvendige – renovering af slidte bygninger, sikre cykelveje og genopretning af natur. Vi skal jo stadig have en bæredygtig kommunal økonomi, så vi finder ikke på en masse nyt, men giver mulighed for at nødvendige anlæg kan sættes tidligere i gang, lyder det fra borgmester Tomas Breddam.

Beslutningen er mulig, fordi KL og regeringen har indgået en aftale om at droppe anlægsloftet i 2020, og samtidig får kommunerne mulighed for at for at låne penge til at sætte anlæg tidligere i gang. Den mulighed ønsker partierne bag budgetforliget at benytte sig af.

- Det er afgørende, at plejecentre, skoler og biblioteker har tætte tage og tidssvarende installationer, så elever, beboere og medarbejdere har ordentlige rammer for velfærd. Derfor har vi prioriteret at en meget stor del af de fremrykkede projekter handler om at renovere kommunens bygninger, siger Merete Dea Larsen fra Dansk Folkeparti.

- Vi har en ambition om at være en både blå og grøn kommune. Det er både af hensyn til naturen og klimakrisen. Derfor har det været vigtigt for mig, at vi prioriterer biodiversiteten og skaber rammer, så cyklen bliver det foretrukne valg, siger Jeppe Trolle fra Det Radikale Venstre.

- Vi vil gerne have flere på cykelstierne. Derfor skal de yngste roskildensere skal allerede fra skolestart have trygge rammer, så de får gode vaner til resten af livet. De steder, hvor der er biler, skal vi sikre børn og andre bløde trafikanter bedre. Derfor er jeg glad for en fokuseret indsats for de mest sårbare trafikanter, siger Gitte Kronbak fra Socialdemokratiet.

De konkrete projekter er valgt, fordi det er teknisk muligt at sætte dem i gang tidligere og med behørigt hensyn til en stram kommunal økonomi. Forligsparterne har desuden aftalt, at projekterne kun skal sættes i gang, hvis kommunen vurderer at der er kapacitet hos leverandørerne.

Prioriterede projekter

  • Bygningsvedligeholdelse og energirenoveringer
  • Roskilde Hovedbibliotek: Utæt tag og efterisolering
  • Tjørnegårdsskolen: Utæt tag og efterisolering
  • Gadstrup skole: Utæt tag og efterisolering
  • Børnehuset Troldhøj: Utæt tag og efterisolering
  • Plejecenter Kastaniehaven: Gammel og udslidt rørinstallation.
  • Plejecenter Bernadottegården: Gammel og udslidt rørinstallation.
  • Københavnsvej 266: Udskiftning af døre/vinduer og reparation af tag og kviste.

Københavnsvej – supercykelsti og trafiksikkerhed

Jyllinge – cykelsti og trafiksikkerhed

Puljen til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet

  • Projekt ved Viby Station nordsiden, etablering af afsætningspladser og cykelparkering.
  • Projekt ved Ringstedgade/Rådmandshaven etablering af signalregulering.

Vandløbs-/naturgenopretningsprojekt ved Gedebæksrenden og Langvad Å systemet.

Gadstrup – trafiksikkerhed, udearealer og tidssvarende kloakering

Dato: 23. April 2020

Senest opdateret:

23. April 2020