You are here

Kommunen kan ikke imødekomme krav fra klagere over dige i Jyllinge Nordmark
Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
Efter henvendelse fra en gruppe, der har klaget over projektet, har Roskilde Kommune og digelaget indgået i nye drøftelser af, om der kan indgås aftale om ekspropriationen.

Den eksterne juridiske vurderingen, som kommunen har trukket på, er, at det ikke lovligt for kommunen at imødekomme klagernes omfattede krav.

Status er derfor uændret. Alt byggeri er forsat stoppet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet traf den 8. marts afgørelse om, at klager over en VVM-afgørelse får opsættende virkning. Klagenævnet stoppede dermed det byggeri, der skal beskytte hundredevis af borgere.

Roskilde Kommune og digelaget må derfor afvente Nævnets endelige afgørelse, der senest kommer d. 17 juni 2019.  For en mindre del af projektet afventes desuden behandling af klage over ekspropriation på to private grunde.

Dato: 25. Marts 2019

Senest opdateret:

25. April 2019

Tilføj kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive vist på siden.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.