You are here

Kommunen klar med mundbind til borgere på kontanthjælp

Af Lise Hammershøj/Kommunikation
Borgere med en meget stram økonomi kan nu få udleveret mundbind, hvis de henvender sig til kommunen.

Fra lørdag den 22. august er det obligatorisk for alle over 12 år at bruge mundbind i den kollektive trafik. Det sker for at stoppe spredningen af coronasmitte. 

Borgere på kontanthjælp og integrationsydelse samt brugere af sociale væresteder kan gratis få udleveret mundbind, når de henvender sig på jobcentret eller i borgerservice. Der vil også være mundbind til rådighed på forskellige væresteder i kommunen.

Hvor?

Udleveringen af mundbind sker fra jobcentret og borgerservice, væresteder mv. 

Typen af mundbind?

Der vil være tale om såkaldte type I mundbind. Det er ikke er dem, man anbefaler på sundhedsområdet (her bruges type II mundbind), men type I er fine i den kollektiv trafik.

Hvor gælder kravet om mundbind?

Kravet om mundbind gælder i busser, tog, metro og letbaner. Det gælder også flextrafik, flextur og på bus- og togstationer, metrostationer og ved letbanestoppesteder samt letbane stationer. Endelig omfatter det også passagerer i den private kollektive trafik, herunder fjernbusser, færger og privat taxikørsel. 

Dato: 21. August 2020

Senest opdateret:

15. September 2020