You are here

Byrådet sender kommuneplanen i høring

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
Kommuneplan 2019 omsætter politikernes visioner til konkrete indsatser og handlemuligheder. Planen vil forme Roskilde Kommunes udvikling over de næste 12 år. Nu har byrådet vedtaget et forslag, som er i offentlig høring i perioden 20. december til 16. februar 2020.

Grundlaget for forslaget til kommuneplanen er, at Roskilde Kommune de næste 12 år regner med at skulle byde velkommen til 10. 000 nye borgere.

Det kræver nye boliger, flere arbejdspladser, mere handel og service samtidig med at vores kulturliv og grønne omgivelser skal vokse sig endnu stærkere.

Kommuneplanen bygger videre på tidligere planlægning, men med byrådets planstrategi "Fælles Takter", er ambitionsniveauet hævet.
Dette gælder især omkring boligpolitikken, og hvordan vi får sikret endnu tættere og stærkere byer.

I forhold til den grønne dagsorden åbner kommuneplanen nu mulighed for at opsætte store vindmøller, hvis lokale kræfter kan pege på en egnet placering.
Arealet til skovrejsning er også øget betragteligt i håb om at kommunen på sigt kan være dækket med 20 % skov.

Forslaget til kommuneplan kan ses på kp2019forslag.roskilde.dk, mens høringssvar sendes ind via roskilde.dk/indflydelse.

Der er borgermøde om kommuneplanen tirsdag den 28. januar 2020 kl. 19 i den gamle byrådssal i Byens hus. Borgmester Tomas Breddam er vært.

 

Kontakt

Plan og Udvikling
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 20. December 2019

Senest opdateret:

20. December 2019