You are here

Ny afgørelse om kystsikring i Jyllinge Nordmark – tidsplanen holder
Af Lars Elmsted, By Kultur og Miljø
Miljø- og Fødevareklagenævnet har besluttet, at kommunen skal udarbejde en ny VVM-tilladelse, men giver ikke nogen af klagerne medhold.

En ny VVM-tilladelse forventes ikke at forsinke kystsikringen. Kommunen kan være klar med en ny tilladelse, så snart en ny lokalplan er på plads inden årsskiftet.

Årsagen til Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse vedr. VVM-tilladelse, er, at Planklagenævnet tidligere har besluttet, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for Jyllinge Nordmark. Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse er altså en direkte følge af Planklagenævnet afgørelse. Afgørelsen er derfor som ventet af kommunen.

Klagenævnet peger på to emner, der kunne være beskrevet mere fyldestgørende i VVM-redegørelsen, der danner baggrund for VVM-tilladelsen. Dette har dog ikke haft betydning for nævnets afgørelse.

PDF icon Læs afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet.pdf

Dato: 30. Juni 2017

Senest opdateret:

18. Marts 2019