You are here

Skærpet fokus på virksomheder skal få flere i job

Af Lise Hammershøj, Kommunikation
En intensiveret indsats overfor kommunens virksomheder skal hjælpe arbejdsløse borgere hurtigere i job. Samtidig sparer kommunen penge på arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp. Det konkluderer en ny rapport. Et flertal i Beskæftigelses- og Socialudvalget følger anbefalingerne.

Det eksterne konsulentbureau, Mploy, har undersøgt indsatsen på beskæftigelsesområdet med henblik på forslag om effektiviseringer: Hvad skal der til for at få flere i job – hurtigere i job. Der er kigget nærmere på indsatsen overfor modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp. Disse to grupper udgør en stor del af ydelsesmodtagerne, og efter 1. januar 2016 modtager kommunen kun 20 procent i refusion. Hvis borgere fra disse grupper kommer hurtigere i arbejde, end tilfældet er i dag, er der desuden penge at spare for kommunen:

- Analysen viser, at der er et potentiale for at få flere ledige hurtigere ud i private virksomheder, hvis vi opjusterer indsatsen overfor virksomhederne. Det mener jeg, vi bør gøre, og midlet til at nå målet er flere virksomhedskonsulenter, forklarer Bent Jørgensen, formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget i Roskilde Kommune.

Det vil koste i omegnen af 3 mio. kr. at ansætte seks nye virksomhedskonsulenter. Til gengæld er forventningen, at Roskilde Kommune - ved at følge en række af Mploys anbefalinger - kan forbedre udgifterne på beskæftigelsesområdet med 7 mio. kr. i 2017 og hele 10 mio. kr. om året fra 2018 og frem.

Fokus på samarbejde med virksomheder

Mploy har to primære anbefalinger. For det første skal Jobcentret i højere grad prioritere at finde nye virksomheder at samarbejde med, hvor der er højere sandsynlighed for varig beskæftigelse for den arbejdsløse.

Den anden anbefaling går ud på, at Jobcentret skal være mere direkte i formidlingen af job. Når en virksomhedskonsulent bliver bekendt med, der er en jobmulighed i en virksomhed, så skal konsulenterne i højere grad koble den arbejdsløse og jobbet - også selv om den arbejdsløse har andre ønsker eller kvalifikationer:

- Hvis der er et ufaglært job, eller den arbejdsløse med en lille omskoling kan varetage et job, så er det bare om at komme i gang – uanset hvilken baggrund vedkommende i øvrigt har, slutter Jakob Klitgaard Bojsen, næstformand for Beskæftigelses- og Socialudvalget. 

Dato: 18. August 2016

Senest opdateret:

11. Marts 2019