You are here

Kommunens bosteder åbner for besøg

Af Lise Hammershøj/Kommunikation
Da plejecentrene åbnede for besøg i sidste uge, måtte beboerne på de kommunale bosteder vente tålmodigt på, det blev deres tur. Men nu kan nogle af dem til gengæld se frem besøg indendørs.

Et enigt Beskæftigelses- og Socialudvalg besluttede på et ekstraordinært møde mandag morgen, 18. maj, at sige ja til at åbne for besøg til beboerne på Roskilde Kommunes bosteder. Det sker i forlængelse af, at Social- og Indenrigsministeriet den 13. maj orienterede kommunerne om, at besøgsrestriktionerne på botilbud nu lempes:
 
-   De omkring 185 beboere på kommunens bosteder har ventet længe på besøg, så det glæder mig virkelig, at vi nu kan åbne op igen. Det er en gruppe af borgere i høj risiko for ensomhed og isolation, så det er tiltrængt, at de nu kommer tilbage til en lidt mere almindelig hverdag, siger udvalgsformand Bent Jørgensen.
 
Udendørs besøg for de fleste
Udgangspunktet er, at alle besøg foregår udenfor. For nogle enkelte borgere, som har værelse eller lejlighed med indgang direkte udefra, kan der aftales besøg indendørs. Dog skal beboere og besøgende kunne overholde sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer. De besøgende skal fx blive i borgerens bolig, ligesom borgeren skal have en grundlæggende forståelse for smitterisiko, hygiejne og rengøring.
 
Det enkelte botilbud sender information om, hvordan besøgene skal foregå direkte til de pårørende. Der vil være variationer i forhold til rammerne for besøgene, men det vil fremgå af informationen. Der vil også stå, hvis det er muligt med indendørs besøg.
 
Hvis du som pårørende vil arrangere et besøg allerede nu, skal du kontakte botilbuddet og aftale nærmere.
 
Dagtilbuddene åbner også igen
Der er også godt nyt i forhold til de forskellige typer af dagtilbud indenfor voksensocialområdet, som har været lukkede siden midten af marts:
-   Fra denne uge er vores dagtilbud åbne igen; ITC, Makers Corner og Alletiders Højskole, men borgerne skal være opmærksomme på, at der kan være ændrede åbningstider. Det kan også være, at borgerne vil opleve nye måder at få hjælp og støtte på, men det er jeg sikker på, nok skal gå, slutter Bent Jørgensen.
 
Du kan læse de generelle rammer for besøg på bostederne på www.roskilde.dk/corona. Hvis der kommer ændrede retningslinjer fra de centrale myndigheder, tilpasser kommunen naturligvis sine rammer for besøg på bostederne. 
 
Rammer for besøg på bosteder i Roskilde Kommune

  • Beboere på kommunens botilbud kan mødes med 1-2 faste gæster
  • Rammerne for besøget afhænger af de fysiske forhold på det enkelte botilbud, men vil som udgangspunkt ske udendørs. Enkelte borgere, som har værelse eller lejlighed med indgang direkte udefra, kan evt. få besøg indendørs. Aftal nærmere med botilbuddet.
  • De besøgende skal have aftalt besøget med botilbuddet på forhånd og må ikke dukke op uanmeldt.
  • Tidspunkt og besøgets varighed skal i udgangspunkt også aftales på forhånd (det er dog ikke alle steder. Ring til det enkelte botilbud og hør hvad der gælder.)
  • Der må deltage 1-2 faste besøgspersoner
  • Der skal sprittes hænder umiddelbart inden og efter besøget
  • Beboeren må ikke modtage noget at drikke eller spise fra de pårørende under besøget. Til gengæld kan personalet sørge for kaffe/te til alle.
  • Hvis du som pårørende er sløj eller udviser symptomer på COVID-19, må du naturligvis ikke komme.
  • Botilbuddet kan lukke midlertidigt for besøg, hvis der er tilfælde af aktuel smitte af COVID-19 på botilbuddet.
Dato: 18. Maj 2020

Senest opdateret:

18. Maj 2020