You are here

Åben Hal når nye højder

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
  • Aaben_Hal

    Fotograf: INSP! Media

Borgerne i Roskilde Kommune har virkelig taget Åben Hal til sig. I 2018 blev der booket 2214 ledige haltider, hvor helt almindelige borgere kan booke igennem appen Wannasport i udvalgte haller. I 2019 steg det tal til 2839 bookinger, altså en stigning på små 30%.

"Det er virkelig glædeligt, at vi får brugt vores haller maksimalt. Og tilstrømningen til ordningen med Åben Hal bekræfter mig i, at vi er på rette vej, når vi giver endnu flere muligheder for, at borgerne kan vælge at dyrke idræt på de præmisser og de tidspunkter, de selv ønsker.
Vores store idrætsanalyse fra sidste år viser helt det samme, nemlig at den individuelle mulighed for motion fylder rigtigt meget", siger formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Claus Larsen.

Udvalgsformanden fortæller, at der nu går et arbejde i gang med at tælle, hvornår og hvor meget 80 af kommunens fritids- og idrætsfaciliteter bliver brugt.

"Vi fotograferer i hallerne og på banerne de kommende to år. Billederne bliver sløret, for det handler ikke om hvem, der bruger faciliteterne, men om hvor mange og hvornår. Målet er at få udnyttet vores haller, baner og lokaler endnu bedre.
Det giver ingen mening, at nogle står på venteliste til at bruge faciliteter, mens de står tomme fordi andre ikke bruger deres reservation", siger Claus Larsen.

Fakta
Højdespringeren i Åben Hal i 2019 er Tjørnegårdshallen, som har fået fordoblet sit antal bookinger, mens Klostermarksskolens Festsal er ved at nå sit mætningspunkt, da der kun er sket en stigning på 3%. Til gengæld er Klostermarksskolen den næstmest bookede hal med i alt 720 bookinger i 2019 og uden sammenligning den hal, der er booket flest gange i Åben Hals levetid med i alt 2.200 bookinger.

Hallen på Hedegårdenes skole er topscorer i 2019 med i alt 776 bookinger.

Med baggrund i den store succes er det planen, at der i 2020 kommer endnu flere Åben Hal-faciliteter.

Baggrund
Roskilde Kommune startede i 2016 et forsøg med Åben Hal, hvor fritidsbrugere kan booke ledig haltid i udvalgte haller til selvorganiseret idræt.

Det blev med det samme en succes, hvor man i projektperioden fik dobbelt så mange bookinger som succeskriteriet.

Fra 2017 blev Åben Hal derfor sat i drift i Kommunen. I første omgang med de fire haller Baunehøjhallen i Nord, Peder Syv (Nu Viby Skole afd. Ørstedvej) i Syd samt festsalene på Sct. Jørgens Skole og Klostermarksskolen i Midt.

Senere i 2017 kom også hallerne på Tjørnegårdsskolen og Hedegårdenes Skole med i ordningen.

Det er igennem appen Wannasport, man booker de ledige tider.

Der står mere om Åben Hal på roskilde.dk/aabenhal

 

Kontakt

Kultur og Idræt
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 06. Januar 2020

Senest opdateret:

06. Januar 2020